Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pokažimo spreman duh i obradujmo Jehovu

Pokažimo spreman duh i obradujmo Jehovu

Narod se dobrovoljno odazvao, blagosiljajte Jehovu! (SUD. 5:2)

PESME: 150, 10

1, 2. (a) Šta su Elifas i Vildad tvrdili o tome kako Bog gleda na ljude koji mu služe? (b) Na osnovu čega znamo kako Jehova gleda na nas i našu službu?

KAD je verni Božji sluga Jov bio u kušnjama, posetila su ga tri prijatelja. Jedan od njih, Elifas Temanac, upitao ga je: „Ima li Bog neke koristi od čoveka? Ima li on neke koristi od razboritog čoveka? Zar se Svemoćni raduje što si pravedan, i zar mu je dobit što živiš besprekorno?“ (Jov 22:1-3). Elifas je u suštini verovao da je odgovor na ta pitanja odričan. Drugi Jovov prijatelj, Vildad Sušanin, čak je tvrdio da čovek ne može biti pravedan pred Bogom. (Pročitati Jova 25:4.)

2 Njih dvojica su tvrdili da naša verna služba Jehovi ništa ne znači i da mu ne vredimo više od običnog moljca ili crva (Jov 4:19; 25:6). Možda bismo u prvi mah pomislili da su oni to tvrdili jer su bili ponizni (Jov 22:29). Tačno je da je Jehova toliko uzvišen da se ne možemo ni porediti s njim. Na primer, kada smo na vrhu neke planine ili pogledamo kroz prozor aviona, uviđamo koliko su ljudi mali i neznatni. Da li Jehova sa svog uzvišenog mesta tako  gleda na nas i našu službu? Ne. Kako to znamo? On je prekorio Elifasa, Vildada i Sofara jer su govorili laži. S druge strane, Jova je nazvao svojim slugom (Jov 42:7, 8). Zato sa sigurnošću možemo reći da u Božjim očima nismo beskorisni.

„ŠTA MU DAJEŠ?“

3. Šta su značile Elijujove reči?

3 Mladić po imenu Elijuj slušao je razgovor između Jova i njegova tri prijatelja. Na kraju je upitao Jova: „Ako si pravedan, šta [Jehovi] daješ time, i šta on prima iz tvoje ruke?“ (Jov 35:7). Da li je Elijuj time hteo da kaže da je uzaludno ono što činimo za Jehovu? Ne. Da je to hteo da kaže, Jehova bi ga prekorio, kao što je prekorio ostalu trojicu. Dakle, šta su značile Elijujove reči? Jehovi nije potrebno da mu neko služi, jer je on potpun i savršen. Ne možemo učiniti ništa što bi doprinelo tome da on bude bogatiji ili jači. Zapravo, sve vrline, talente i sposobnosti koje imamo dobili smo od njega i njemu je važno kako ih koristimo.

4. Kako Jehova gleda na dobra dela koja činimo za druge?

4 Kada iz ljubavi činimo dobro drugima, Jehova na to gleda kao da smo to njemu učinili. U Poslovicama 19:17 piše: „Ko je milostiv siromahu, Jehovi pozajmljuje, i On će mu platiti za dela njegova.“ Dakle, Jehova zapaža svako dobro delo koje učinimo za druge. Iako je Stvoritelj svemira, on smatra da je dužnik običnom čoveku koji iz milosrđa čini dobro drugima. On oseća obavezu da ga zbog toga blagosilja. To je potvrdio i njegov Sin. (Pročitati Luku 14:13, 14.)

5. Koja pitanja ćemo sada osmotriti?

5 Kada je Jehova pozvao proroka Isaiju da bude njegov predstavnik i da mu služi na poseban način, on se spremno odazvao, rekavši: „Evo mene, mene pošalji“ (Is. 6:8-10). I danas Jehova ljudima pruža priliku da budu njegove sluge. Hiljade njih se odaziva i pokazuje da ima isti stav kao Isaija. Oni su spremni da mu služe gde god je to potrebno i da čine šta god je potrebno, bez obzira na teškoće i izazove. Ali možda će neko reći: „Da li je zaista važno ono što ja uradim? Iako cenim svoj udeo u svetoj službi, zar neće Jehova i bez mene ostvariti ono što želi?“ Možda si se i ti tako nekada osećao. Pogledajmo sada kako nam ono što se desilo Devori i Varaku, Božjim slugama iz drevnog doba, može pomoći da dobijemo odgovor na ova pitanja.

BOG IM JE ULIO HRABROST

6. Zašto je delovalo da će kralj Javin lako pobediti Izraelce?

6 Hananski kralj Javin je 20 godina „okrutno tlačio“ Izraelce, tako da oni nisu smeli da se kreću u javnosti. Zato su zavapili Jehovi i on je rešio da ih oslobodi. Međutim, Javin je imao 900 bojnih kola sa gvozdenim oštricama. * Gledano iz vojnog ugla, Izraelci nisu imali nikakve šanse. Nisu imali ni oružje, ni vojnog iskustva (Sud. 4:1-3, 13; 5:6-8).

7, 8. (a) Koja uputstva je Jehova dao Varaku? (b) Kako su Izraelci porazili Javinovu vojsku? (Videti sliku na početku članka.)

7 Iako je izraelska vojska delovala slabo, Jehova je Varaku preko proročice Devore zapovedio  šta da uradi: „Idi i raširi se po gori Tavor. Sa sobom uzmi deset hiljada ljudi od Neftalimovih sinova i od Zavulonovih sinova, a ja ću kod tebe u dolinu Kison dovesti Sisaru, zapovednika Javinove vojske, njegova bojna kola i njegovo mnoštvo, i predaću ga tebi u ruke“ (Sud. 4:4-7).

8 Poziv je bio upućen, i 10 000 ljudi se odazvalo i došlo na goru Tavor. Varak je sa svojom vojskom krenuo u bitku na mesto koje se zvalo Tanah. (Pročitati Sudije 4:14-16.) Da li im je Jehova pomogao? Jeste. Iznenada je pao pljusak, pa se bojno polje pretvorilo u blato, zbog čega su se bojna kola otežano kretala. Tako su Izraelci bili u prednosti. Varak je gonio Sisaru 24 kilometra do mesta zvanog Aroset. Dok je Sisara bežao, kola su mu se zaglavila u blatu. Zato je on peške krenuo u Sananim. Tamo se sakrio u šator žene po imenu Jailja. Pošto je bio iscrpljen, čvrsto je zaspao. Jailja je to iskoristila i hrabro ga ubila (Sud. 4:17-21). Tako su Izraelci porazili svoje neprijatelje! *

RAZLIČITE REAKCIJE

9. Šta iz Sudija 5:20, 21 saznajemo o bici protiv Sisare?

9 Da bismo bolje razumeli događaje opisane u 4. poglavlju Sudija, treba da uzmemo u obzir i ono što piše u 5. poglavlju. Na primer, u Sudijama 5:20, 21 piše: „S neba su se zvezde borile, sa staza svojih borile su se protiv Sisare. Vode Kisona sve su ih odnele.“ Da li se ovde govori o pomoći anđela ili o kiši meteorita? Biblija o tome ništa ne govori. Ali teško da bi se bez Božje intervencije baš u vreme bitke i baš na tom mestu sručio tako obilan pljusak, zbog kog se 900 bojnih kola nije moglo izvući iz blata. U Sudijama 4:14, 15 tri puta se pobeda pripisuje Jehovi. Nijedan od 10 000 Izraelaca, koji su se spremno i dobrovoljno odazvali, nije mogao da se hvali da je on zaslužan za to oslobođenje.

10, 11. Šta je bio Miroz i zašto je na sebe navukao prokletstvo?

10 Nakon izraelske pobede, Varak i Devora su spevali hvalospev Jehovi. Između ostalog, rekli su nešto neobično: „’Prokunite Miroz‘, rekao je anđeo Jehovin. ’Proklinjite stanovnike njegove, jer nisu Jehovi u pomoć pritekli, s junacima nisu pomogli Jehovi‘“ (Sud. 5:23).

11 Šta je bio Miroz? Ne možemo sa sigurnošću ništa reći, jer ga je Jehova prokleo tako da je sasvim nestao s lica zemlje. Da li je to možda bio grad čiji se stanovnici nisu spremno odazvali na poziv da krenu u bitku? Kako je moguće da nisu čuli poziv da krenu u boj kad se iz njihovog kraja skupilo 10 000 ratnika? S druge strane, možda je Sisara prošao kroz njega dok je bežao, a da niko od stanovnika nije iskoristio priliku da ubije tog Jehovinog neprijatelja. Zamislimo da su usred svog grada videli Sisaru, ozloglašenog ratnika, kako očajan beži pred Varakom. Imali su savršenu priliku da učine ono što bi bilo po Jehovinoj volji i tako zadobiju njegovu naklonost. Ali izgleda da su u tom važnom trenutku odlučili da ne urade ništa. Bili su sušta suprotnost Jailji, koja je hrabro nešto učinila čim joj se za to ukazala prilika (Sud. 5:24-27).

12. (a) Šta saznajemo iz Sudija 5:9, 10? (b) Šta mi učimo iz toga?

 12 U Sudijama 5:9, 10 saznajemo da je bilo onih koji su pošli s Varakom i onih koji to nisu. Devora i Varak su pohvalili izraelske zapovednike „koji su se dobrovoljno javili između naroda“. Oni su se borili na strmim obroncima Tavora i u dolini Kison punoj blata. Šta znamo o onima koji nisu pošli? U Bibliji stoji da su oni jahali na magaricama, smatrajući da su previše važni da bi učestvovali u bici. Nadalje, sedeli su na raskošnim ćilimima, uživali u luksuzu i obilju i nisu želeli ništa da urade. Zato su im Devora i Varak rekli: „Razmislite!“ Dakle, bilo je neophodno da duboko razmisle o tome što su propustili priliku da učine nešto za Jehovu. I mi danas treba da razmislimo o tome kakav stav imamo prema služenju Jehovi.

13. U čemu se razlikovao stav nekih izraelskih plemena?

13 Oni iz Zavulonovog i Neftalimovog plemena koji su se odazvali na Varakov poziv videli su iz prve ruke kako je Jehova pokazao silu kao Vrhovni Vladar. Zbog toga su imali o čemu da govore, da takoreći nabrajaju „pravedna dela Jehovina“ (Sud. 5:11). Izložili su život opasnosti tako što su stali uz Devoru i Varaka (Sud. 5:18). Ali nisu sva plemena bila takva. Na primer, za Ruvimovo, Danovo i Asirovo pleme se kaže da su im stada, ovce i druge stvari bili važniji od toga da urade nešto za Jehovu (Sud. 5:15-17). Dobro je da razmišljamo šta možemo naučiti iz stava koji su pokazale ove dve grupe.

„BLAGOSILJAJTE JEHOVU“

14. Kako mi danas pokazujemo da podupiremo Jehovinu vlast?

14 Mi danas ne moramo da idemo u doslovan rat, ali treba da hrabro propovedamo. U Jehovinoj organizaciji nikad nije postojala veća potreba za onima koji se spremno i dobrovoljno stavljaju na raspolaganje da služe Jehovi. Zato milioni braće i sestara punovremeno  služe kao pioniri, betelski radnici, međunarodne sluge za gradnju ili se prijavljuju da rade kao dobrovoljci na većim skupovima i kongresima. Ne treba zaboraviti ni starešine koje nose velik teret odgovornosti, radeći u Odborima za odnose s bolnicama ili organizujući kongrese. Jehova sigurno veoma ceni njihovu samopožrtvovanu službu i neće je zaboraviti (Jevr. 6:10).

Pre nego što doneseš neku odluku, razmisli kako će ona uticati na tvoju porodicu i skupštinu (Videti 15. odlomak)

15. Kako možemo proveriti da li i dalje pokazujemo spreman duh?

15 Svako od nas treba da se pita: „Da li preuzimam inicijativu da se nešto uradi ili uvek puštam da drugi nose veći teret? Da li sam više usredsređen na sticanje materijalnih stvari nego na služenje Jehovi? Da li pokazujem hrabrost i veru poput Varaka, Devore, Jailje i 10 000 ratnika tako što dajem sve od sebe u službi za Jehovu? Da li razmišljam o tome da se preselim u drugi grad ili zemlju kako bih imao više novca i lagodniji život? Ako razmišljam, da li uzimam u obzir kako će to uticati na moju porodicu i skupštinu?“ *

16. Iako Jehova sve može, šta ipak mi možemo učiniti za njega?

16 Jehova nam je ukazao čast time što nam je dozvolio da podupiremo njegovu vrhovnu vlast. Još od vremena Adama i Eve, Ðavo želi da ljudi stanu na njegovu stranu, a ne na Jehovinu. Kada podupiremo Jehovinu vlast, mi pokazujemo da smo na njegovoj strani. Vera nas pokreće da mu spremno i dobrovoljno služimo, što njega veoma raduje (Posl. 23:15, 16). Tako Jehova može da odgovori Satani na njegove optužbe (Posl. 27:11). Dakle, kada mu verno i odano služimo, mi činimo nešto za njega, što on smatra dragocenim.

17. Kako će se reči iz Sudija 5:31 ispuniti u budućnosti?

17 Uskoro će na zemlji živeti samo oni koji podržavaju Jehovinu vlast. Jedva čekamo da dođe to vreme i slažemo se s onim što su Devora i Varak rekli: „Neka [...] propadnu svi neprijatelji tvoji, Jehova, a oni koji te vole neka budu kao sunce kad u svojoj snazi grane“ (Sud. 5:31). To će se i desiti kad Jehova bude uništio ovaj zli svet. Kad počne Armagedon, Jehovi neće biti potrebna naša pomoć dok bude uništavao svoje neprijatelje. Tada ćemo samo stajati i gledati kako će nas Jehova spasti (2. Let. 20:17). Ali do tada imamo puno prilika da hrabro i revno dajemo sve od sebe u Jehovinoj službi.

18. Kako će naš spreman duh uticati na druge?

18 Devora i Varak su svoju pobedničku pesmu započeli hvaleći Jehovu, a ne ljude. Rekli su: „Narod se dobrovoljno odazva, blagosiljajte Jehovu!“ (Sud. 5:1, 2). Slično tome, kada služimo Jehovi na koji god način je to potrebno, drugi će biti podstaknuti da i oni blagosiljaju Jehovu.

^ odl. 6 Ove gvozdene oštrice su bile duge i ponekad zaobljene i bile su verovatno pričvršćene za osovine točkova. Zbog njih su bojna kola bila zastrašujuća.

^ odl. 8 Više detalja o ovom biblijskom zapisu mogu se naći u Stražarskoj kuli od 1. avgusta 2015, strane 12-15.

^ odl. 15 Videti članak „Finansijske brige“ u Stražarskoj kuli od 1. jula 2015.