Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja čitalaca

Pitanja čitalaca

Šta su „zalog“ i „pečat“ koje pomazani hrišćani dobijaju od Boga? (2. Kor. 1:21, 22)

Dokumenti su se u prošlosti overavali utiskivanjem pečatnog prstena u glinu ili vosak

Zalog: Prema jednom rečniku, grčki izraz koji je u 2. Korinćanima 1:22 preveden kao „zalog“ bio je „pravni i finansijski termin“ koji je označavao „prvu ratu, depozit, kaparu, to jest jemstvo“. Bio je to „deo ugovorene vrednosti koji se nekome daje kao znak da je pogodba zaključena ili kao jemstvo da će se ugovorene obaveze izvršiti“. Kada neki Božji sluga bude pomazan svetim duhom, on tako prima zalog, a neraspadljivo nebesko telo je njegova plata, to jest nagrada, kao što je opisano u 2. Korinćanima 5:1-5. Deo te nagrade je i besmrtnost (1. Kor. 15:48-54).

Srodan izraz se u savremenom grčkom jeziku koristi za verenički prsten, što nas može podsetiti na činjenicu da su pomazanici obećani Hristu kao njegova simbolična nevesta (2. Kor. 11:2; Otkr. 21:2, 9).

Pečat: Ranije se pečat koristio kao svojevrstan potpis na ugovorima ili kao dokaz vlasništva i verodostojnosti nečega. Pomazanici su „zapečaćeni“ svetim duhom kao Božje vlasništvo (Ef. 1:13, 14). Međutim, taj pečat nije trajnog karaktera. Pomazanici će biti završno obeleženi pečatom ili neposredno pre nego što se njihov život završi ovde na zemlji, naravno ukoliko ostanu verni Bogu, ili pre nego što izbije velika nevolja (Ef. 4:30; Otkr. 7:2-4).