Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Velikodušnost donosi blagoslove

Velikodušnost donosi blagoslove

ŽRTVE su oduvek bile uključene u obožavanje Boga. Na primer, Izraelci su prinosili životinjske žrtve, a hrišćani su oduvek poznati po tome što prinose Bogu „žrtvu hvale“. Međutim, postoje i druge žrtve koje raduju Boga (Jevr. 13:15, 16). One donose blagoslov i radost onima koji ih prinose. Pogledajmo neke primere.

Izraelka po imenu Ana živela je u drevno doba i verno je služila Jehovi. Međutim, bila je nerotkinja, a silno je želela da ima potomstvo. Zato je molila Jehovu da joj da sina i zavetovala mu se sledećim rečima: „Ja ću ga dati tebi, Jehova, za sve dane njegovog života“ (1. Sam. 1:10, 11). Nakon nekog vremena, Jehova je uslišio Aninu molitvu i ona je rodila sina i dala mu ime Samuilo. Nakon što je Samuilo prestao da sisa, ona ga je odvela u Jehovin dom, baš kao što se i zavetovala. Jehova je blagoslovio Anu zbog njenog nesebičnog duha, tako da je dobila još petoro dece, a Samuilo je postao Jehovin prorok i biblijski pisac (1. Sam. 2:21).

Poput Ane i Samuila, i hrišćani danas imaju čast da svoj život koriste da bi služili svom Stvoritelju. Isus je rekao da će svaka žrtvu koju načinimo da bismo služili Bogu, biti bogato nagrađena (Mar. 10:28-30).

Jedna hrišćanka iz prvog veka, po imenu Dorka, bila je „bogata dobrim delima i pomagala je siromašnima“. Nažalost, „ona se razbolela i umrla“, pa je skupština mnogo žalila za njom. Kada su njeni suvernici čuli da je Petar u blizini, odmah su ga pozvali da dođe. Zamislite samo koliko su bili srećni kada je Petar uskrsnuo Dorku. To je bio prvi zabeležen slučaj da je jedan apostol uskrsnuo neku osobu! (Dela 9:36-41). Bog nije zaboravio Dorkine žrtve i njenu velikodušnost (Jevr. 6:10). Zapis o njoj je sačuvan u Božjoj Reči kao dobar primer koji treba da oponašamo.

Apostol Pavle je takođe divan primer Božjeg sluge koji je velikodušno poklanjao svoje vreme i pažnju drugima. Zato je mogao da napiše hrišćanima u Korintu: „Ja ću vrlo rado sve potrošiti i samog sebe istrošiti za vaše duše“ (2. Kor. 12:15). Pavle je iskusio da žrtvovanje za druge donosi ne samo lično zadovoljstvo, već što je još važnije, Jehovin blagoslov i njegovu naklonost (Dela 20:24, 35).

Jasno je da Jehova uživa kada svoje vreme i snagu koristimo da bismo podupirali Kraljevstvo i pomagali suvernicima. Ali postoje li i drugi načini na koje možemo podupreti Kraljevstvo? Postoje. Čast Bogu možemo pokazati i svojim dobrovoljnim prilozima. Oni se koriste za unapređivanje dela propovedanja, u šta spada i podupiranje misionara i drugih specijalnih punovremenih slugu. Pored toga, naši dobrovoljni prilozi se koriste za pripremanje i prevođenje naše literature i video materijala, pružanje pomoći u vreme prirodnih katastrofa, kao i za izgradnju Dvorana Kraljevstva. Našu velikodušnost Jehova će sigurno blagosloviti. A još važnije je to što mu odajemo čast time što mu dajemo ono što je vredno (Posl. 3:9; 11:25).