Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Radosno pevajmo Jehovi

Radosno pevajmo Jehovi

Dobro je pesmom hvaliti Boga našega (PS. 147:1)

PESME: 10, 2

1. Kako pesma utiče na nas?

JEDAN popularni tekstopisac je jednom rekao: „Reči te podstiču da razmišljaš. Muzika te podstiče da osećaš. Ali pesma te podstiče da osetiš reči.“ To se sigurno može reći za pesme koje odaju čast i slavu našem nebeskom Ocu, Jehovi, jer u nama stvaraju duboke emocije. One nas zbližavaju s njim. Zato nas ne iznenađuje što je pevanje pesama važan deo obožavanja Jehove, bilo da to činimo sami ili u društvu suvernika.

2, 3. (a) Kako neki mogu gledati na pevanje sa suvernicima? (b) Koja ćemo pitanja razmotriti u ovom članku?

2 Međutim, kako se osećaš kada treba da pevaš sa suvernicima u skupštini? Da li ti je možda nelagodno? U nekim kulturama, muškarcima nije prijatno da pevaju u javnosti. Takvo gledište se može negativno odraziti na celu skupštinu, pogotovo kada starešine nerado pevaju ili baš za vreme pevanja pesama gledaju da nešto obave (Ps. 30:12).

3 Ukoliko pevanje pesama zaista smatramo delom obožavanja Jehove, onda sigurno nećemo propuštati taj deo programa ili izlaziti baš u to vreme. Zato je na mestu da se svako od nas pita: „Kako gledam na pevanje  pesama u skupštini? Šta mogu da učinim da bih slobodno pevao pred drugima? Kako mogu s više osećanja pevati u čast Jehovi?“ U ovom članku ćemo razmotriti ova pitanja.

PEVANJE JE ODUVEK BILO SASTAVNI DEO OBOŽAVANJA JEHOVE

4, 5. Koliko je bilo važno pevanje pesama u drevnom Izraelu?

4 Verne Jehovine sluge su oduvek pesmom hvalile i slavile Jehovu. Vredno je zapaziti da kada su drevni Izraelci bili duhovno jaki, pevanje je imalo istaknuto mesto u njihovoj službi Bogu. Na primer, kralj David je organizovao 4 000 levita da pesmom i muzikom hvale Jehovu u njegovom domu. Za 288 njih se u Bibliji kaže da su bili „uvežbani i vešti u pevanju pesama u čast Jehovi“ (1. Let. 23:5; 25:7).

5 Nadalje, muzika i pesma su imale važnu ulogu prilikom posvećenja Jehovinog hrama. O tome u Bibliji stoji: „Dok su oni koji su trubili u trube i pevači složno u jedan glas hvalili Jehovu i zahvaljivali mu, i dok je odjekivao zvuk truba, činela i drugih instrumenata i hvalospev Jehovi [...] dom istinitog Boga bio [je] pun Jehovine slave.“ To je sigurno ojačalo veru svih prisutnih! (2. Let. 5:13, 14; 7:6).

6. Kako je Nemija organizovao jednu posebnu muzičku svečanost?

6 Pevanje je bilo važno i u Nemijino vreme. Nakon što je organizovao obnovu jerusalimskih zidina, taj namesnik je organizovao jednu posebnu muzičku svečanost povodom posvećenja obnovljenih zidina. Tom prilikom su se „dva velika pevačka zbora“ levita kretala po zidinama u suprotnom smeru dok se nisu sreli na delu zida koji je bio najbliži hramu. Na tom mestu su udružili glasove, koji su se mogli nadaleko čuti (Nem. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43). Ta posebna svečanost je doprinela radosti tog događaja i Jehova je sigurno uživao u oduševljenom pevanju svojih slugu.

7. Kako je Isus pokazao da je pevanje deo našeg obožavanja Jehove?

7 Pevanje i muzika su bili važni i u Isusovo vreme. Kako to znamo? Na primer, šta su Isus i njegovi učenici radili nakon uspostavljanja Spomen-svečanosti? Tog najvažnijeg datuma u ljudskoj istoriji oni su pevali hvale Jehovi. (Pročitati Mateja 26:30.)

8. Zašto su hrišćani iz prvog veka dobar primer?

8 Hrišćani iz prvog veka su takođe dobar primer u pevanju pesama u čast Jehovi. Za razliku od Izraelaca, koji su išli u hram da bi obožavali Jehovu, oni su se sastajali u privatnim kućama. To što su obožavali Jehovu u skromnim kućama, a ne u velelepnom zdanju hrama, nije ih sprečilo da revno pesmom slave Jehovu. S tim u vezi, apostol Pavle je pod Božjim nadahnućem podstakao braću: „Poučavajte i opominjite jedan drugoga psalmima, hvalospevima Bogu, prijatnim duhovnim pesmama. Pevajte Jehovi u svom srcu“ (Kol. 3:16). I za naše pesme iz pesmarice se može reći da su prijatne duhovne pesme i zato treba da ih s puno zahvalnosti pevamo Jehovi. One su deo duhovne hrane koju pruža verni i razboriti rob (Mat. 24:45).

 KAKO SAVLADATI OSEĆAJ NELAGODNOSTI

9. (a) Zbog čega nam može biti nelagodno da pevamo na našim sastancima i kongresima? (b) Kako treba da pevamo naše pesme? (v) Ko treba da predvodi u pevanju? (Videti sliku na početku članka.)

9 Zbog čega nam je možda nelagodno da pevamo? Možda u našoj porodici ili kulturi pevanje nije uobičajeno. Možda volimo da slušamo muziku i nekog izvođača, ali ne volimo sami da pevamo. Možda upoređujemo svoj glas s njegovim, pa se razočaramo i bude nam neprijatno. Ali to ne treba da bude slučaj s pevanjem u čast Jehovi. Mi imamo odgovornost da ga pesmom slavimo. Zato se nemojmo ustezati, već podignimo glavu, držimo pesmaricu visoko i od srca pevajmo! (Jezd. 3:11; pročitati Psalam 147:1). Danas u mnogim Dvoranama Kraljevstva, tekst pesama se pojavljuje na ekranu i to nam olakšava pevanje. Takođe je zanimljivo zapaziti da je pevanje pesama uključeno u nastavni program za starešine u okviru Seminara za naimenovanu braću. Time se ističe koliko je važno da starešine predvode skupštinu u pevanju pesama.

10. O čemu treba da razmišljamo ako se plašimo da pevamo?

10 Još jedna prepreka može biti strah. Možda se plašimo da ćemo biti preglasni ili da ćemo loše zvučati. Ali razmislimo o sledećem. Da li nas to što u govoru „svi često grešimo“ sprečava da govorimo? (Jak. 3:2). Pa ne. Zašto bismo onda dozvolili da nas to što ne pevamo savršeno sprečava da pesmom slavimo Jehovu?

11, 12. Navedi neke predloge kako se možemo poboljšati u pevanju.

11 Možda se plašimo da pustimo glas i zbog toga što ne znamo kako da pevamo. Ako je to u pitanju,  postoje smernice o tome kako da se poboljšamo u pevanju. *

12 Kod pevanja je važno pravilno disanje. Kao što je električnoj sijalici potrebna struja da bi mogla da svetli, tako je i našem glasu potreban vazduh da bi mogao proizvesti zvuk. Kada pevamo, glas treba da nam bude jačine kao kada govorimo, ili čak jači. (Videti predloge iz našeg udžbenika Izvuci korist iz obrazovanja u Teokratskoj školi službe, strane 181-184, pod podnaslovom „Ispravno diši“.) Kada je reč o pevanju, Biblija ponekad Jehovinim slugama kaže: „Kličite radosno“ (Ps. 33:1-3).

13. Objasni kako možemo pevati s više samopouzdanja.

13 Još jedan dobar predlog je da tokom porodičnog ili ličnog proučavanja probamo sledeće: Izaberimo neku od omiljenih pesama. Pročitajmo tekst snažnim, sigurnim glasom. Zatim istom jačinom glasa, u jednom dahu izgovorimo reči jedne muzičke fraze. Zatim tu frazu otpevajmo (Is. 24:14). Glas je sada snažniji i to je dobar znak. Nema razloga da nam bude neprijatno.

14. (a) Zašto je važno da prilikom pevanja dovoljno otvorimo usta? (Videti okvir „ Kako se poboljšati u pevanju“.) (b) Koje predloge smatraš praktičnim?

14 Da bismo mogli da pustimo glas važno je i da dovoljno otvorimo usta. Zato je dobro da ih otvorimo više nego kad govorimo. Ali šta možemo da uradimo ako mislimo da nam je glas slab ili suviše piskav? O tome možemo naći korisne informacije u knjizi Izvuci korist iz obrazovanja u Teokratskoj školi službe, strana 184, u okviru „Kako savladati specifične probleme“.

 PEVAJMO OD SRCA HVALE JEHOVI

15. (a) Koje je obaveštenje izneseno na godišnjem sastanku 2016? (b) Koji su neki od razloga zašto je revidirana pesmarica?

15 Kada je brat Stiven Let, član Vodećeg tela, na godišnjem sastanku 2016. objavio da će nova pesmarica, pod naslovom Radosno pevajmo Jehovi“, uskoro biti korišćena na našim sastancima, zavladalo je veliko oduševljenje. Brat Let je objasnio da je jedan od razloga revizije pesmarice izlaženje revidiranog prevoda Novi svet na engleskom jeziku. Naime, u staroj pesmarici su korišćeni izrazi koji više ne postoje u revidiranom prevodu Biblije, pa ih je trebalo ukloniti i zameniti izrazima koji sada postoje u revidiranoj Bibliji. Nadalje, dodate su nove pesme o propovedanju i otkupnini. Takođe, pošto je pevanje sastavni deo obožavanja Jehove, Vodeće telo je htelo da se izradi knjiga visokog kvaliteta, koja će izgledati kao i revidirani prevod Novi svet.

16, 17. Koja su poboljšanja uvedena u novu pesmaricu?

16 Revidirana pesmarica je tematski podeljena, što nam pomaže da je lakše koristimo. Na primer, prvih 12 pesama govore o Jehovi, narednih 8 o Isusu i otkupnini i tako dalje. Taj tematski indeks je veoma koristan, recimo, prilikom izbora pesama za javno predavanje.

17 Da bismo svi mogli pevati od srca, neki izrazi su jasnije izraženi i dovedeni u sklad s revidiranim engleskim prevodom Biblije. Tako pesma koja se nekad zvala „Oponašajmo Jehovinu dugotrpljivost“ sada se zove „Oponašajmo Jehovino strpljenje“. Pored toga, neki tekstovi su revidirani da bi imali više veze sa sastancima i službom propovedanja. Tako je tekst pesme „Zadovoljni Božjim darovima“ promenjen u „Poučimo ljude o Božjoj reči“.

Vežbajmo pevanje tokom večeri za proučavanje (Videti 18. odlomak)

18. Zašto je dobro da se upoznamo s našim pesmama? (Videti fusnotu.)

18 Mnoge pesme su u obliku molitve. One nam mogu pomoći da izlijemo svoje srce Jehovi. Druge nas mogu podstaći „na ljubav i dobra dela“ u korist našeg bratstva (Jevr. 10:24). Sigurno želimo da se upoznamo s melodijom, ritmom i tekstovima naših pesama. To možemo učiniti tako što slušamo muziku s našeg sajta i pevamo uz nju. Takođe možemo slušati pesme za koje postoji vokalno izvođenje. Ako vežbamo pevanje kod kuće, onda nećemo na sastancima pevati nesigurno, već od srca. *

19. Kako svi u skupštini mogu obožavati Jehovu?

19 Pevanje naših pesama je važan deo obožavanja Jehove. Nemojmo to zaboraviti. Kroz pesmu možemo izraziti ljubav i cenjenje prema Jehovi. (Pročitati Isaiju 12:5.) Kada radosno pevamo, onda i druge podstičemo da čine to isto. Zapravo, svi u skupštini, mladi, stari i novi u istini, mogu na ovaj način obožavati Jehovu. Zato se nemojmo ustručavati! Poslušajmo jasan savet psalmiste: „Pevajte Jehovi“ (Ps. 96:1).

^ odl. 11 Neki predlozi o tome kako se možemo poboljšati u pevanju izneseni su na našoj televiziji, u mesečnoj emisiji na engleskom jeziku od decembra 2014. (kategorija IZ NAŠEG STUDIJA).

^ odl. 18 Na našim kongresima i većim skupovima, i prepodnevni i popodnevni deo programa počinje desetominutnim muzičkim uvodom. U pitanju je orkestarski aranžman koji nam pomaže da pripremimo um i srce za program koji sledi. Zato je važno da pre početka tog muzičkog dela programa već budemo na svom mestu i pažljivo slušamo.