Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 24. ČLANAK ZA RAZMATRANJE

„Daj mi srce nepodeljeno, da bi se bojalo imena tvoga“

„Daj mi srce nepodeljeno, da bi se bojalo imena tvoga“

Daj mi srce nepodeljeno, da bi se bojalo imena tvoga. O Jehova, Bože moj, hvaliću te svim srcem svojim (PS. 86:11, 12)

PESMA 7 Jehova je naša snaga

KRATAK PREGLED *

1. Šta je strah od Boga i zašto je važan?

HRIŠĆANI vole Boga i boje ga se. Nekima to može izgledati kao protivrečnost. Međutim, ovde se ne radi o strahu koji negativno utiče na nas. Govorićemo o strahopoštovanju, posebnoj vrsti straha koja uključuje duboko poštovanje prema Bogu. Oni koji osećaju strahopoštovanje prema svom nebeskom Ocu ne žele da ga razočaraju niti da naruše svoje prijateljstvo s njim (Ps. 111:10; Posl. 8:13).

2. Prema Davidovim rečima iz Psalma 86:11, koje dve stvari ćemo osmotriti u ovom članku?

2 Pročitati Psalam 86:11. Razmišljajući o ovim rečima, uviđamo da je David razumeo koliko je strah od Boga važan. Pogledajmo kako možemo primeniti Davidove nadahnute reči. Kao prvo, razmotrićemo zašto treba da osećamo strahopoštovanje prema Božjem imenu. Kao drugo, videćemo kako u svom svakodnevnom životu možemo pokazati da duboko poštujemo Božje ime.

ZAŠTO JEHOVINO IME ULIVA STRAHOPOŠTOVANJE?

3. Koji događaj je možda pomogao Mojsiju da uvek oseća strahopoštovanje prema Božjem imenu?

3 Razmislimo o tome kako se osećao Mojsije dok je iz jedne pukotine u steni gledao odsjaj Jehovine slave koja je prošla kraj njega. To je verovatno bilo nešto najveličanstvenije što je jedan čovek doživeo pre Isusovog  dolaska na zemlju. Mojsije je čuo sledeće reči, koje je po svemu sudeći izgovorio jedan anđeo: „Jehova, Jehova, Bog milosrdan i milostiv, spor na gnev i pun dobrote i istine, koji čuva svoju milost za hiljade, oprašta prestupe, krivicu i grehe“ (Izl. 33:17-23; 34:5-7). Mojsije se verovatno sećao tog događaja kada god bi izgovorio Jehovino ime. Ne iznenađuje što je kasnije upozorio Božji narod Izrael da se boji „ovog slavnog imena koje uliva strah“ (Pon. zak. 28:58).

4. Šta će produbiti naše poštovanje prema Jehovi?

4 Kada razmišljamo o imenu Jehova, dobro je da razmišljamo i o tome kakva osoba stoji iza tog imena. Treba da imamo na umu njegove osobine, kao što su moć, mudrost, pravda i ljubav. Razmišljanje o tim i drugim osobinama može nas ispuniti strahopoštovanjem prema njemu (Ps. 77:11-15).

5-6. (a) Šta znači Božje ime? (b) Prema Izlasku 3:13, 14 i Isaiji 64:8, kako Jehova ostvaruje ono što zamisli?

5 Šta znamo o značenju Božjeg imena? Mnogi stručnjaci se slažu da Jehovino ime znači „On prouzrokuje da postane“. To nas podseća da Jehovu ništa ne može sprečiti da učini ono što želi i da on može voditi stvari kako bi ispunio sve što namerava. U kom smislu?

6 Jehova ostvaruje ono što zamisli tako što postaje šta god je potrebno da bi se njegova namera ispunila. (Pročitati Izlazak 3:13, 14.) Publikacije nas često podstiču da razmišljamo o toj zadivljujućoj odlici Božje ličnosti. Jehova takođe može učiniti da njegove nesavršene sluge postanu šta god je potrebno kako bi mu služile i ispunile njegovu nameru. (Pročitati Isaiju 64:8.) Na ova dva načina, Jehova ostvaruje svoju volju. Ništa ga ne može sprečiti da učini ono što namerava (Is. 46:10, 11).

7. Kako možemo produbiti poštovanje prema našem nebeskom Ocu?

 7 Poštovanje prema našem nebeskom Ocu produbićemo ako budemo razmišljali o svemu što čini i svemu što nama omogućava da činimo. Na primer, dok razmišljamo o onome što je Jehova stvorio, ispunjeni smo strahopoštovanjem (Ps. 8:3, 4). Osim toga, kad razmišljamo o tome šta Jehova čini da mi postanemo kako bismo ispunili njegovu volju, razvijamo duboko poštovanje prema njemu. Jehovino ime zaista uliva strahopoštovanje! Ono predstavlja sve što naš Otac jeste, što čini i što će učiniti (Ps. 89:7, 8).

OBJAVIĆU JEHOVINO IME

Mojsije je poučavao Izraelce o Jehovinom svetom imenu i njegovim osobinama, što im je jačalo veru i hrabrilo ih (Videti 8. odlomak) *

8. Prema Ponovljenim zakonima 32:2, 3, šta Jehova želi da njegove sluge rade?

8 Neposredno pred ulazak Izraelaca u Obećanu zemlju, Jehova je Mojsija naučio jednoj pesmi (Pon. zak. 31:19). Zatim je Mojsije trebalo da tu pesmu prenese narodu. (Pročitati Ponovljene zakone 32:2, 3.) Dok razmišljamo o 2. i 3. stihu, postaje nam jasno da Jehova ne želi da njegovo ime bude sakriveno niti da se smatra suviše svetim da bi se izgovaralo. On želi da svi znaju njegovo ime. Za narod je sigurno bila izuzetna čast da slušaju Mojsija dok ih poučava o Jehovi i njegovom slavnom imenu. Njegove reči su za njih bile poput blage kiše koja napaja biljke – ojačale su im veru i ulile hrabrost. Šta treba da učinimo da bismo i mi poučavali na taj način?

9. Kako možemo doprinositi posvećenju Jehovinog imena?

9 Kada smo u službi od vrata do vrata ili na javnim mestima, možemo u Bibliji pokazati ljudima da se Bog zove Jehova. Možemo im ponuditi izvanrednu literaturu i pokazati im zanimljive filmove i druge sadržaje na našem veb-sajtu. Sve to je napravljeno kako bi se slavio Jehova. Na poslu, u školi ili dok putujemo, možda će nam se ukazati prilike da govorimo o našem dragom Bogu i njegovim osobinama. Kada drugima govorimo o onome što će Jehova uraditi za ljude i zemlju, oni će možda prvi put shvatiti koliko nas on voli. Kada im prenosimo istinu o svom Ocu, doprinosimo posvećenju njegovog imena. Na taj način razotkrivamo laži kojima su poučeni i branimo Jehovu od klevete. Pružamo priliku ljudima da usvoje najvrednije znanje koje postoji (Is. 65:13, 14).

10. Zašto nije dovoljno da osobu s kojom proučavamo samo poučimo Božjim zakonima i merilima?

10 Kada s nekim proučavamo Bibliju, želimo da on nauči Jehovino ime i da ga koristi. Osim toga, želimo da mu pomognemo i da razume kakva osoba stoji iza tog imena. Da li ćemo u tome uspeti ako mu jednostavno prenesemo Božje zakone, merila i pravila ponašanja? On može naučiti Božje zakone i čak im se diviti. Ali hoće li biti poslušan Jehovi iz ljubavi? Setimo se da je Eva znala koju zapovest je Bog dao, ali ni ona ni Adam nisu iskreno voleli Boga (Post. 3:1-6). Prema tome, nije dovoljno da samo poučimo druge Božjim pravednim zakonima i merilima.

11. Kako možemo pomoći ljudima da zavole Boga dok ih poučavamo njegovim zakonima i merilima?

11 Jehovini zakoni i merila su uvek za naše dobro (Ps. 119:97, 111, 112). Ali oni koje poučavamo možda neće biti svesni toga ako ne shvate da se u tim zakonima ogleda Jehovina ljubav. Zato bismo  mogli da ih pitamo: „Šta misliš, zašto Jehova očekuje od svojih slugu da nešto čine ili ne čine? Šta nam to govori o njemu?“ Veća je verovatnoća da ćemo im dopreti do srca ako im pomognemo da razmišljaju o Jehovi i da zavole njegovo slavno ime. Tako će zavoleti ne samo zakone nego i Zakonodavca (Ps. 119:68). To će im ojačati veru i pripremiti ih za teške kušnje koje im predstoje (1. Kor. 3:12-15).

„MI ĆEMO HODITI U IME JEHOVE, NAŠEG BOGA“

Jednom prilikom, Davidovo srce je bilo podeljeno (Videti 12. odlomak)

12. Kako je u jednoj situaciji David dozvolio da mu srce postane podeljeno i do čega je to dovelo?

12 Ključni izraz u Psalmu 86:11 glasi: „Daj mi srce nepodeljeno.“ Kralj David je te reči napisao pod nadahnućem. Tokom života, video je koliko lako srce može postati podeljeno. Jednom prilikom je sa krova svoje kuće video tuđu ženu kako se kupa. Da li je u tom trenutku Davidovo srce bilo nepodeljeno? Znao je Jehovinu zapovest: „Ne poželi ženu svog bližnjeg“ (Izl. 20:17). Pa ipak, nastavio je da je gleda. U njegovom srcu je počela da se vodi borba između želje za tom ženom i želje da ugodi Jehovi. Iako je David godinama voleo Jehovu i bojao ga se, sebična želja ga je nadvladala. To ga je navelo da učini neke veoma loše stvari. Naneo je sramotu Jehovinom imenu. Osim toga, zbog njegovih postupaka su ispaštali nevini ljudi, uključujući i njegovu porodicu (2. Sam. 11:1-5, 14-17; 12:7-12).

13. Kako znamo da je David ponovo služio Jehovi celim srcem?

13 Jehova je ukorio Davida i on se s vremenom duhovno oporavio (2. Sam. 12:13; Ps. 51:2-4, 17). David nikada nije zaboravio do kolike patnje i nevolje je dovelo to što mu je srce bilo podeljeno. Da li je Jehova pomogao Davidu da ponovo ima nepodeljeno srce? Jeste, jer njegova Reč kasnije kaže da je David „bio celim srcem odan Jehovi, svom Bogu“ (1. Kralj. 11:4; 15:3).

14. Šta treba da se pitamo i zašto?

14 Davidov primer je u isto vreme ohrabrujuć i otrežnjavajuć. On je podlegao iskušenju i počinio ozbiljan greh, što svima nama služi kao upozorenje. Ne želimo da napravimo istu grešku. Bilo da smo nedavno počeli da služimo Jehovi bilo da mu služimo mnogo godina, treba da se pitamo: „Da li se odupirem  Sataninim pokušajima da me spreči da služim Jehovi celim srcem?“

Satana će na sve načine pokušati da ti iskvari srce. Nemoj mu to dozvoliti! (Videti 15. i 16. odlomak) *

15. Kako nas strah od Boga može zaštititi ako vidimo neku provokativnu sliku?

15 Na primer, kako reaguješ ako na TV-u ili internetu vidiš neku scenu koja bi mogla da probudi nemoralne želje? Lako bi mogao da se pravdaš da nije u pitanju pornografija. Ali da li Satana možda tako pokušava da iskvari tvoje srce? (2. Kor. 2:11). Ta slika može biti poput sekire kojom drvoseča cepa veliki komad drveta. On prvo zaseče drvo oštrim vrhom sekire. Zatim svaki put kad zamahne sekirom prodire sve dublje u drvo dok ga ne rascepi. Da li bi ta provokativna slika mogla biti poput oštrice sekire? Ono što na početku izgleda nevažno i naizgled bezopasno može lako iskvariti nečije srce, što će ga navesti da počini grehe i naruši svoje prijateljstvo s Jehovom. Zato nemoj dozvoliti da išta neprikladno uđe u tvoje srce. Sačuvaj nepodeljeno srce koje se boji Jehovinog imena!

16. Šta treba da se pitamo kad se suočimo s nekim iskušenjem?

16 Osim provokativnih slika, Satana koristi i mnoga druga sredstva da bi nas naveo da počinimo greh. Kako reagujemo kad se nađemo u iskušenju? Lako bismo mogli da pronalazimo izgovore. Na primer, mogli bismo razmišljati: „Za ovo ne bih bio isključen, što znači da nije tako ozbiljno.“ Takvo razmišljanje je potpuno pogrešno. Bolje bi bilo da se pitamo: „Da li Satana ovako pokušava da iskvari moje srce? Ako budem udovoljio neispravnim željama, hoću li osramotiti Jehovino ime? Da li će me ovaj postupak  približiti Bogu ili me udaljiti od njega?“ Duboko razmišljaj o tim pitanjima. Moli se da iskreno odgovoriš na njih i da se ne zavaravaš (Jak. 1:5). To ti može pružiti pravu zaštitu. Može ti pomoći da se odlučno odupreš iskušenju, kao što je Isus učinio kada je rekao: „Odlazi, Satano!“ (Mat. 4:10).

17. Zašto je važno da nam srce bude nepodeljeno? Objasni.

17 Moramo paziti da nam srce ostane nepodeljeno. Zamisli sportsku ekipu čiji se članovi međusobno ne slažu. Neki žele slavu samo za sebe, neki odbijaju da igraju po pravilima, a neki ne poštuju trenera. Mala je verovatnoća da će takva ekipa dobiti utakmicu. S druge strane, složna ekipa ima veće šanse da pobedi. Tvoje srce može biti poput takve ekipe ako je nepodeljeno, to jest ako su tvoje misli, želje i osećanja usmereni na služenje Jehovi. Ne zaboravi da Satana želi da iskvari tvoje srce. Njemu je cilj da se u tebi vodi borba između onoga što znaš da je ispravno i štetnih želja. Međutim, ti treba da služiš Jehovi svim svojim srcem (Mat. 22:36-38). Nikad nemoj dozvoliti Satani da ti iskvari srce!

18. U skladu s rečima iz Miheja 4:5, šta svim srcem želiš da činiš?

18 Poput Davida, moli se Jehovi: „Daj mi srce nepodeljeno, da bi se bojalo imena tvoga.“ Daj sve od sebe da bi živeo u skladu s tom molitvom. Svakog dana, neka tvoje odluke, male ili velike, pokažu da duboko poštuješ Jehovino sveto ime. Kao Jehovin svedok time ćeš proslaviti njegovo ime (Posl. 27:11). Na kraju, svi ćemo moći da kažemo isto što i prorok Mihej: „Mi ćemo hoditi u ime Jehove, našeg Boga, doveka, u svu večnost“ (Mih. 4:5).

PESMA 41 Čuj molitvu moju

^ odl. 5 U ovom članku govorićemo o rečima iz jedne molitve kralja Davida. One su zabeležene u Psalmu 86:11, 12. Šta znači bojati se Jehovinog imena? Zašto treba da osećamo strahopoštovanje prema tom uzvišenom imenu? I kako nam strah od Boga može pomoći da ne podlegnemo iskušenju?

^ odl. 53 OBJAŠNJENJE SLIKA: Mojsije je poučio Izraelce pesmi koja slavi Jehovu.

^ odl. 57 OBJAŠNJENJE SLIKA: Eva nije odbacila neispravne želje. S druge strane, mi odbacujemo slike ili poruke koje u nama mogu probuditi neispravne želje i navesti nas da nanesemo sramotu Božjem imenu.