Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Šta kaže Sveto pismo?

Šta kaže Sveto pismo?

Šta je Armagedon?

Neki veruju

da je Armagedon nuklearna ili ekološka katastrofa u kojoj će naša planeta biti potpuno uništena. Šta vi mislite?

Šta kaže Sveto pismo?

Armagedon je „rat koji će se dogoditi na veliki dan Boga Svemoćnog“, završni rat između Boga i zlih ljudi (Otkrivenje 16:14, 16).

Šta Sveto pismo još kaže o ovoj temi?

  • Cilj ovog Božjeg rata nije da uništi zemlju, već da spreči ljude da to učine (Otkrivenje 11:18).

  • Nakon Armagedona više neće biti ratova (Psalam 46:8, 9).

Da li će iko preživeti Armagedon?

Šta biste vi rekli?

  • Da

  • Ne

  • Možda

Šta kaže Sveto pismo?

„Veliko mnoštvo ljudi“ iz svih naroda preživeće veliku nevolju, koja će eskalirati u Armagedon (Otkrivenje 7:9, 14).

Šta Sveto pismo još kaže o ovoj temi?

  • Bog želi da što više ljudi preživi Armagedon. Uništiće zle samo ako oni ne žele da se promene (Jezekilj 18:32).

  • Sveto pismo kaže šta treba da radimo da bismo preživeli Armagedon (Sofonija 2:3).