Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Bog će uništiti naoružanje svih zemalja

Šta kaže Sveto pismo?

Šta kaže Sveto pismo?

Da li će ikada biti mira na zemlji?

Šta biste vi rekli?

  • Da

  • Ne

  • Možda

Šta kaže Sveto pismo?

Kad Isus Hrist bude vladao nad zemljom, „biće mira u izobilju sve dok je meseca“, a to znači zauvek (Psalam 72:7).

Šta Sveto pismo još kaže o ovoj temi?

Da li je moguće pronaći unutrašnji mir?

Neki veruju da nije moguće naći unutrašnji mir dokle god je svet prepun problema i nepravde. Šta vi mislite?

Šta kaže Sveto pismo?

Oni koji su u dobrom odnosu s Bogom već danas mogu imati „Božji mir koji prevazilazi svaki um“ (Filipljanima 4:6, 7).

Šta Sveto pismo još kaže o ovoj temi?

  • Bog obećava da će ukloniti svu nepravdu i patnju i da će svet izgledati sasvim drugačije (Otkrivenje 21:4, 5).

  • Imaćemo unutrašnji mir ako ne ignorišemo činjenicu da nam je potreban Bog (Matej 5:3, fusnota).