Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | ANÐELI — DA LI POSTOJE?

Imamo li anđele čuvare?

Imamo li anđele čuvare?

Biblija ne kaže da svako od nas ima svog anđela čuvara. Istina, Isus je rekao: „Pazite da ne prezrete jednog od ovih malih [hrišćana], jer kažem vam da njihovi anđeli na nebu uvek gledaju lice mog Oca koji je na nebu“ (Matej 18:10). Ali to ne znači da imamo anđele čuvare, već jednostavno da su anđeli zainteresovani za svakog vernog Božjeg slugu. Zato se pravi hrišćani ne upuštaju u rizične ili opasne poduhvate računajući na zaštitu anđela.

Da li to znači da nam oni ne pomažu? Ne (Psalam 91:11). Neki, poput Keneta iz prvog članka, imaju snažan osećaj da ih je Bog u određenim situacijama zaštitio ili usmerio preko anđela. Ne možemo ništa sa sigurnošću tvrditi, ali moguće je da su u pravu. Jehovinim svedocima se često dešava da dok propovedaju dožive nešto za šta se teško može reći da je puka slučajnost. Doduše, pošto anđele ne vidimo, ne možemo znati kada su nam pomogli. U svakom slučaju, nećemo pogrešiti ako zahvalimo Svevišnjem Bogu na njegovoj pomoći, bez obzira da li ju je pružio preko anđela ili na neki drugi način (Kološanima 3:15; Jakovljeva 1:17, 18).