Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | GDE MOŽEMO PRONAĆI UTEHU?

Kako nam Bog pruža utehu

Kako nam Bog pruža utehu

Apostol Pavle je za Jehovu * rekao da je „Bog svake utehe, koji nas teši u svakoj našoj nevolji“ (2. Korinćanima 1:3, 4). Biblija nas tim rečima uverava da Bog ima moć da svakome od nas pruži utehu, s čim god da se suočavamo.

Kao što moramo otići na pregled da bi nam doktor mogao pomoći, tako moramo nešto preduzeti ako želimo da nas Bog uteši. Pismo nas zato podstiče na sledeće: „Približite se Bogu, i on će se približiti vama“ (Jakovljeva 4:8).

Kako možemo biti sigurni u to da Bog želi da bude blizak s nama? Kao prvo, na mnogo mesta u Bibliji piše da on želi da nam pomogne. (Videti  propratni okvir.) Kao drugo, to potvrđuju primeri mnogih ljudi koje je on utešio — neki od njih su živeli u prošlosti, a neki su naši savremenici.

Poput mnogih ljudi danas, i kralj David iz biblijskih vremena doživeo je mnoge bolne trenutke. Jednom prilikom se molio: „Čuj glas usrdnih molbi mojih kad za pomoć k tebi vapim.“ Da li ga je Bog uslišio? David je rekao: „Pomoć sam dobio, pa srce moje kliče“ (Psalam 28:2, 7).

KAKO JE ISUS TEŠIO ONE KOJI TUGUJU

Kada je poslao Isusa na zemlju, Bog je želeo da on „zavije rane“ onima koji su slomljenog srca i uteši sve koji tuguju, kao što je zapisano u Isaiji 61:1, 2. Isus je ispunio to proročanstvo time što je naročitu pažnju poklanjao onima koji su „izmoreni i opterećeni“ (Matej 11:28-30).

Isus je tešio ljude tako što je razgovarao s njima, ljubazno se ophodio prema njima, a neke je čak i izlečio. Jednom prilikom je jedan gubavac molio Isusa: „Ako hoćeš, možeš me očistiti.“ On se sažalio na njega i rekao mu: „Hoću. Očisti se“ (Marko 1:40, 41). I čovek je ozdravio.

Za razliku od Isusovih savremenika, mi nemamo priliku da upoznamo Isusa i  doživimo nešto slično. Ali njegov otac, „Bog svake utehe“, i dalje pomaže ljudima (2. Korinćanima 1:3). Osmotrimo četiri glavna načina na koja Bog danas pruža utehu.

  • Biblija. „Sve što je nekada napisano, napisano je nama za pouku, da svojom istrajnošću i utehom iz Pisama imamo nadu“ (Rimljanima 15:4).

  • Božji sveti duh. Nakon što je Isus umro, hrišćanskoj skupštini je bila potrebna uteha. Bog ju je pružio putem svetog duha (Dela apostolska 9:31). Sveti duh je veoma moćna sila kojom se Bog služi. Tom silom Bog može delovati na bilo koga da bi ga utešio u bilo kojoj situaciji.

  • Molitva. „Ne brinite se ni za šta“, savetuje nas Biblija. „Iznesite svoje molbe Bogu. I Božji mir koji prevazilazi svaki um čuvaće vaša srca i vaše misli“ (Filipljanima 4:6, 7).

  • Braća i sestre u veri. Među njima nalazimo prave prijatelje na koje se možemo osloniti kad nam je teško. Apostol Pavle je rekao da su mu prijatelji pomagali i jačali ga, a u nevolji mu bili izvor utehe (Kološanima 4:11; 1. Solunjanima 3:7).

Ali možda se pitate kako to izgleda u svakodnevnom životu. Pogledajmo iskustva ljudi koji su pomenuti u prethodnom članku. Poput njih, i vi možete osetiti da Bog i dan-danas ispunjava ovo svoje obećanje: „Kao što čoveka teši njegova majka, tako ću ja vas tešiti“ (Isaija 66:13).

^ odl. 3 Jehova je Božje ime, kao što se može videti u Svetom pismu.