Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pod Božjim Kraljevstvom, ljudi će uživati u „izobilju mira“ (Psalam 37:11)

Šta kaže Sveto pismo?

Šta kaže Sveto pismo?

Da li nam Sveto pismo može pomoći da se izborimo s brigama?

Šta biste vi rekli?

  • Da

  • Ne

  • Možda

Šta kaže Sveto pismo?

„Sve svoje brige bacite na [Boga], jer se on brine za vas“ (1. Petrova 5:7). Sveto pismo nas uverava da će nam Bog pomoći da se izborimo s brigama.

Šta Sveto pismo još kaže o ovoj temi?

  • Putem molitve dobijamo „Božji mir“ koji nam ublažava brige (Filipljanima 4:6, 7).

  • Pored toga, čitanje Božje Reči nam može pomoći da se izborimo sa stresom (Matej 11:28-30).

Da li će brigama ikada doći kraj?

Neki veruju

da nikada neće biti bolje, a neki veruju da hoće, ali tek kada odu „na onaj svet“. Šta vi mislite?

Šta kaže Sveto pismo?

Bog će rešiti sve što nas brine. On je obećao: „Smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti“ (Otkrivenje 21:4).

Šta Sveto pismo još kaže o ovoj temi?