Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

„Gde je bio Bog?“

„Gde je bio Bog?“

„STALNO SE NAMEĆE PITANJE: GDE JE BIO BOG?“ (Papa Benedikt XVI, prilikom posete nekadašnjem koncentracionom logoru u Aušvicu, u Poljskoj.)

KADA SE DOGODI NEKA TRAGEDIJA, DA LI SE PITATE: „GDE JE BIO BOG?“ ILI AKO STE LIČNO DOŽIVELI NEŠTO STRAŠNO, DA LI SE PITATE: „DA LI JE BOGU STALO DO MENE?“

Možda se i vi osećate poput Šile iz Sjedinjenih Država. Ona je odrasla u vrlo pobožnoj porodici i kaže: „Još kao dete sam verovala da Bog postoji jer je on naš Tvorac. Ali nikada nisam osećala bliskost s njim. Mislila sam da me posmatra, ali samo izdaleka. Nisam smatrala da me mrzi, ali nisam bila ni uverena da mu je stalo do mene.“ Zašto je Šila sumnjala da je Bog voli? Ona kaže: „U mojoj porodici su se dešavale jedna tragedija za drugom i izgledalo je kao da nam Bog uopšte ne pomaže.“

Poput Šile, možda i vi verujete da Svemoćni Bog postoji, ali se ipak pitate da li mu je stalo do vas. Pravednog Jova, koji je verovao da je Stvoritelj moćan i mudar, mučile su slične sumnje (Jov 2:3; 9:4). Nakon što ga je zadesio niz tragedija — kojima se nije nazirao kraj — pitao je Boga: „Zašto okrećeš lice svoje i neprijatelja u meni vidiš?“ (Jov 13:24).

Šta Biblija kaže o tome? Da li je Bog odgovoran za tragedije? Postoji li neki dokaz da je Bogu stalo do svih ljudi, kao i do svakog od nas? Da li stvarno možemo znati da li Bog obraća pažnju na nas, da li nas razume, da li saoseća s nama ili da li nam pomaže kada imamo probleme?

U nastavku ćemo razmotriti kako nas dela stvaranja uveravaju da je Bogu stalo do nas (Rimljanima 1:20). Zatim ćemo videti šta Biblija kaže o tome. Što više upoznajemo Boga putem onoga što je stvorio i putem njegove Reči, bićemo sve uvereniji da on brine za nas (1. Jovanova 2:3; 1. Petrova 5:7).