Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

„Oči su tvoje videle dok sam zametak bio“ (PSALAM 139:16)

Da li te Bog razume?

Da li te Bog razume?

ŠTA UČIMO IZ DELA STVARANJA

Jedna od najprisnijih veza koja postoji među ljudima jeste veza između jednojajčanih blizanaca. Oni imaju posebno prisan odnos. Neki od njih čak „znaju kako izgleda kada razgovaraš s nekim ko tačno zna šta misliš, a da pritom ne moraš ništa da objašnjavaš“, kaže direktorka Istraživačkog centra za blizance Nensi Sigal, koja je i sama blizanac. Jedna žena je odnos sa svojom identičnom bliznakinjom opisala na sledeći način: „Mi jednostavno znamo sve jedna o drugoj.“

Zahvaljujući čemu se blizanci tako dobro razumeju? Istraživanja pokazuju da pored okruženja i roditeljskog vaspitanja, odlučujuću ulogu igra veoma sličan genetski sklop identičnih blizanaca.

RAZMISLITE O SLEDEĆEM: Onaj koji je stvorio sav taj zadivljujuć genetski materijal sigurno najbolje poznaje svakog od nas. Biblijski pisac David je u jednom psalmu rekao: „Zaklanjao si me u utrobi majke moje. Kosti moje nisu bile od tebe sakrivene dok sam nastajao u tajnosti [...] Oči su tvoje videle dok sam zametak bio, u knjizi su tvojoj svi delovi njegovi bili zapisani“ (Psalam 139:13, 15, 16). Samo Bog može u potpunosti razumeti naš genetski sklop, kao i sve ono što nas je tokom života oblikovalo. Pošto Bog poznaje nas i našu genetsku građu bolje od bilo koga drugog, to nas uverava da nas on u svemu razume.

ŠTA UČIMO IZ BIBLIJE O TOME KOLIKO NAS BOG RAZUME

David je u jednoj molitvi rekao: „Jehova, ti si proniknuo duboko u mene i poznaješ me. Ti znaš kad sedam i kad ustajem. Izdaleka ti već misli moje raspoznaješ. Jer još nema ni reči na jeziku mome, a ti ih, Jehova, već sve znaš“ (Psalam 139:1, 2, 4). Pored toga, Jehova poznaje naša najdublja osećanja, pa čak i „svaku pomisao i želju razabire“ (1. Letopisa 28:9; 1. Samuilova 16:6, 7). Šta nam ovi stihovi otkrivaju o Bogu?

Čak i kada u molitvi ne možemo da objasnimo šta mislimo i šta osećamo, naš Stvoritelj ne samo što vidi kako postupamo već i razume zašto tako postupamo. Štaviše, on zapaža i dobro koje bismo želeli da činimo, čak i kada zbog svoje nesavršenosti ne možemo uraditi ono što želimo. Pošto nam je Bog usadio ljubav, on želi — zapravo jedva čeka — da kod nas zapazi misli i motive koji su potaknuti ljubavlju (1. Jovanova 4:7-10).

Apsolutno ništa ne promiče Božjoj pažnji. On zapaža našu patnju čak i kada je drugi ne vide ili nas ne razumeju u potpunosti

 Iz Svetog pisma saznajemo

  • „Jehovine oči gledaju pravednike i njegove uši slušaju njihove usrdne molitve“ (1. PETROVA 3:12).

  • Bog je obećao: „Učiniću te razboritim i poučiću te putu kojim treba da ideš. Savetovaću te, oko će moje biti na tebi“ (PSALAM 32:8).

BOG JE VEOMA SAOSEĆAJAN

Da li nam saznanje da Bog razume kroz šta prolazimo i kako se osećamo može pomoći da izađemo na kraj s problemima? Pogledajmo šta se dogodilo Ani iz Nigerije. Ona kaže: „Zbog beznadežne situacije u kojoj sam se našla, pitala sam se da li uopšte vredi živeti. Kao udovica, brinula sam o svojoj ćerki, koja je bila smeštena u bolnicu zbog hidrocefalusa (sakupljanje tečnosti u mozgu). U to vreme mi je otkriven rak dojke i trebalo je da se podvrgnem operaciji, hemoterapiji i zračenju. Najteže mi je palo to što sam morala da budem u bolnici u isto vreme kada i moja bolesna ćerka.“

Šta je Ani pomoglo u njenoj situaciji? „Razmišljala sam o biblijskim mislima, poput onih koje se nalaze u Filipljanima 4:6, 7: ’Božji mir koji prevazilazi svaki um čuvaće vaša srca i vaše misli.‘ Svaki put kad bih se setila ovih misli, osećala sam da mi je Jehova blizak, znajući da me on razume bolje od mene same. Veliku podršku su mi pružali i draga braća i sestre iz hrišćanske skupštine.

„Iako i dalje imam problema sa zdravljem, moje stanje se poboljšalo, a isto tako i stanje moje ćerke. Pošto je Jehova uvek uz nas, naučile smo da ne razmišljamo negativno kada se suočavamo s poteškoćama. Jakovljeva 5:11 nas uverava: ’Srećnima nazivamo one koji su istrajali. Čuli ste za Jovovu istrajnost i videli ste šta je Jehova na kraju za njega učinio — videli ste da je Jehova veoma samilostan i milosrdan.‘“ Jehova je potpuno razumeo situaciju u kojoj se Jov nalazio, tako da i mi možemo biti sigurni da on razume sve naše poteškoće.