Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li je patnja Božja kazna?

Da li je patnja Božja kazna?

LUZIJA HRAMLJE NA LEVU NOGU. Kao mala, obolela je od dečje paralize, veoma zarazne bolesti koja napada nervni sistem. Kada je imala 16 godina, žena kod koje je radila rekla joj je: „Bog te je kaznio paralizom zato što si bila nevaljala i nisi slušala svoju mamu.“ I posle mnogo godina ona se seća koliko su joj te reči teško pale.

KADA JE DAMARIS SAZNALA DA IMA TUMOR NA MOZGU, njen otac ju je pitao: „Šta si uradila kad ti se ovo desilo? Sigurno si uradila nešto mnogo loše. Zato te Bog kažnjava.“ Damaris je bila skrhana zbog njegovih reči.

Ljudi hiljadama godina veruju da je bolest kazna od Boga. U jednoj knjizi se kaže da su mnogi u Hristovo vreme verovali da je „bolest posledica greha koji je počinila ta osoba ili neko ko joj je u srodstvu i da je ta bolest zapravo kazna za počinjeni greh“ (Manners and Customs of Bible Lands). U jednoj drugoj knjizi se kaže da su u srednjem veku „neki ljudi verovali da je Bog pustio kugu kako bi ih kaznio za njihove grehe“ (Medieval Medicine and the Plague). Kada su u XIV veku milioni ljudi širom Evrope umrli od kuge, da li je to bila Božja kazna za zle? Ili je kuga, kao što su medicinska istraživanja pokazala, jednostavno bila posledica bakterijske infekcije? Neki se i dalje pitaju da li Bog zaista kažnjava ljude bolešću zbog njihovih greha? *

RAZMISLITE O SLEDEĆEM: Zašto bi Isus lečio bolesne ako su bolest i patnja zaslužene kazne od Boga? Zar time ne bi podrivao Božju pravdu? (Matej 4:23, 24). Isus nikada ne bi išao protiv Boga. On je rekao: „Ja uvek činim ono što je njemu ugodno“ i „ja činim onako kako mi je Otac zapovedio“ (Jovan 8:29; 14:31).

U Bibliji se jasno kaže da Jehova Bog nikada nije nepravedan (Ponovljeni zakoni 32:4). Na primer, Bog nikada ne bi prouzrokovao avionsku nesreću i ubio na stotine nedužnih ljudi samo zato što želi da kazni nekoga ko se nalazi u tom avionu! Znajući koliko je Bog pravedan, verni Božji sluga Avraham je rekao da Bog nikada ne bi pogubio „pravednika zajedno sa zlim“. Bog „to nikada ne bi učinio“ (Postanak 18:23, 25). Biblija još kaže da „Bog ne čini zlo“ niti „nepravedno postupa“ (Jov 34:10-12).

ŠTA UČIMO IZ BIBLIJE O PATNJI

Patnja koju doživljavamo nije Božja kazna za neki naš greh. Sam Isus je to potvrdio kada su on i njegovi učenici videli čoveka koji je bio slep od rođenja. „Njegovi učenici su ga upitali: ’Učitelju, ko je sagrešio, ovaj čovek ili njegovi roditelji, pa se rodio slep?‘ Isus je odgovorio: ’Niti je sagrešio ovaj čovek niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu pokažu Božja dela‘“ (Jovan 9:1-3).

S obzirom na zablude koje su u to vreme vladale, Isusovi učenici su se iznenadili kada im je on rekao da taj čovek nije slep zato što je zgrešio niti zato što su zgrešili njegovi roditelji. Isus ne samo što je izlečio slepog čoveka već je i opovrgao pogrešno verovanje da je bolest kazna od Boga (Jovan 9:6, 7). Za  sve one koji se danas suočavaju sa ozbiljnim zdravstvenim problemima veoma je utešno saznanje da Bog ne prouzrokuje naše patnje.

Zašto bi Isus lečio bolesne ako je to bila Božja kazna za njihove grehe?

Iz Svetog pisma saznajemo

  • „Bog [se] ne može iskušavati zlim stvarima niti on ikoga zlom iskušava“ (JAKOVLJEVA 1:13). Zaista, sve „zle stvari“, koje već vekovima muče čovečanstvo, uključujući i bolest, patnju i smrt, uskoro će nestati.

  • Isus Hrist je „izlečio [...] sve bolesne“ (MATEJ 8:16). Lečeći sve one koji su dolazili k njemu, Božji sin je pokazao šta će Božje Kraljevstvo učiniti na celoj zemlji.

  • „On [Bog] će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo“ (OTKRIVENJE 21:3-5).

KO JE KRIV?

Zašto onda u svetu ima toliko patnje i bola? Ljudi vekovima pokušavaju da pronađu odgovor na to pitanje. Ako Bog nije kriv, ko je onda krivac? Sledeći članak će pružiti odgovore na ta pitanja.

^ odl. 4 Iako je Bog u prošlosti kažnjavao ljude za neke grehe koje su počinili, u Bibliji nigde ne piše da Jehova bolešću, tragedijama i na sličan način kažnjava ljude za njihove grehe.