Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

STRAŽARSKA KULA Broj 3/2018. | Da li je Bogu stalo do tebe?

DA LI JE BOGU STALO DO TEBE?

Kada se dogodi neka katastrofa ili kada ljudi pate i umiru, možda se pitamo da li Bog to vidi i da li mu je stalo do nas. U Bibliji stoji:

„Jehovine oči gledaju pravednike i njegove uši slušaju njihove usrdne molitve, a Jehovino lice je protiv onih koji zlo čine“ (1. Petrova 3:12).

Ovo izdanje Stražarske kule govori o tome kako nam Bog pomaže i šta čini kako bi okončao patnju.

 

„Gde je bio Bog?“

Da li ti se desilo nešto tragično što te je navelo da se pitaš da li je Bogu stalo do tebe?

Da li Bog obraća pažnju na tebe?

Kako znamo da je Bogu zaista stalo do tebe?

Da li te Bog razume?

Pošto Bog poznaje nas i našu genetsku građu bolje od bilo koga drugog, to nas uverava da nas on u svemu razume.

Da li je Bog saosećajan?

Biblija nas uverava da Bog obraća pažnju na nas, da nas razume i da saoseća s nama.

Da li je patnja Božja kazna?

Da li Bog bolešću i tragedijama kažnjava ljude za njihove grehe?

Ko je kriv?

Biblija otkriva tri glavna uzroka ljudske patnje.

Bog će uskoro okončati svu patnju

Na osnovu čega znamo da će Bog uskoro okončati svu patnju i nepravdu?

Važno je da znamo da je Bogu stalo do nas

Sveto pismo nam pomaže da izgradimo veru u Božja obećanja o boljoj budućnosti.

Da li Boga dotiče tvoja patnja?

Ove misli iz Biblije vam mogu pomoći da saznate kako Bog gleda na patnju.