Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Šta će Božje Kraljevstvo postići?

Šta će Božje Kraljevstvo postići?

Isus je učio svoje sledbenike da se mole da dođe Božje Kraljevstvo. On je znao da teško stanje na zemlji nije Božja volja i da je njegovo Kraljevstvo jedina vlast koja to može popraviti. Šta će Božje Kraljevstvo postići?

ŠTA JE BOŽJE KRALJEVSTVO VEĆ POSTIGLO?

U prošlom članku smo analizirali Isusov znak po kom će moći da se prepozna kada je on počeo da vlada kao Kralj na nebu.

Isus je iskoristio svoju kraljevsku vlast kako bi proterao Satanu i njegove demone s neba. Dozvoljeno im je da utiču samo na zemlju i zato je stanje u svetu od 1914. toliko loše (Otkrivenje 12:7, 9).

Uprkos tome što je stanje u svetu sve gore, ljudi već danas mogu da vide Isusa na delu kao Kralja Božjeg Kraljevstva. Zahvaljujući međunarodnom biblijskom obrazovnom programu koji je Isus prorekao, mnogi uče kako da u svom životu primenjuju biblijska načela (Isaija 2:2-4). Milioni su se promenili i stekli dobre radne navike, postali bolji prema članovima svoje porodice i umeju da uživaju u materijalnim stvarima, a da im ne robuju. Sve to im već danas mnogo znači i ujedno im pomaže da postanu ljudi kakve Bog želi da žive na zemlji.

 SLEDEĆI KORAK BOŽJEG KRALJEVSTVA

Premda Isus već vlada na nebu, na zemlji i dalje vladaju ljudi. Ali Bog je Isusu dao sledeću zapovest: „Idi među neprijatelje svoje i pokori ih!“ (Psalam 110:2). Isus će uskoro potpuno poraziti svoje neprijatelje i ujedno doneti olakšanje svima koji su poslušni Bogu.

Tokom tog razdoblja, Božje Kraljevstvo će uraditi sledeće:

  • Uništiće lažne religije. One su tlačile ljude i držale ih u zabludi, ali toga više neće biti. U Bibliji su lažne religije predstavljene kao bludnica. Njihovo uništenje iznenadiće mnoge (Otkrivenje 17:15, 16).

  • Okončaće ljudske vlasti. Božje Kraljevstvo će preduzeti akciju kojom će uništiti sve ljudske vlasti (Otkrivenje 19:15, 17, 18).

  • Ukloniće zle ljude. Šta će biti s onima koji namerno čine zlo i ne žele da slušaju Boga? Biblija kaže: „Zli će biti istrebljeni sa zemlje“ (Poslovice 2:22).

  • Eliminisaće uticaj Satane i demona. Oni više neće moći da zavode narode (Otkrivenje 20:3, 10).

Kako će se sve ovo odraziti na one koji podržavaju Božje Kraljevstvo?

 ŠTA ĆE BOŽJE KRALJEVSTVO URADITI ZA LJUDE?

Kada bude vladao s neba, Isus će postići neuporedivo više nego što bi to mogao ijedan ljudski vladar. Njemu će pomagati 144 000 suvladara koji potiču sa zemlje (Otkrivenje 5:9, 10; 14:1, 3). On će se pobrinuti da se na zemlji vrši Božja volja. Evo šta će se između ostalog promeniti:

  • Više neće biti bolesti i smrti. „Niko od stanovnika neće reći: ’Bolestan sam.‘“ „Smrti više neće biti“ (Isaija 33:24; Otkrivenje 21:4).

  • Vladaće pravi mir i sigurnost. „Veliki će mir imati tvoji sinovi“ i „svako će sedeti pod svojom lozom i pod svojom smokvom i niko ih neće plašiti“ (Isaija 54:13; Mihej 4:4).

  • Svi će imati lep posao. „Moji će izabranici uživati u plodovima svojih ruku. Neće se uzalud truditi“ (Isaija 65:22, 23).

  • Ekološki problemi će biti rešeni. „Radovaće se pustinja i bezvodni kraj, veseliće se pusta zemlja i procvetaće kao šafran“ (Isaija 35:1).

  • Svi će učiti o Bogu zahvaljujući čemu će imati priliku da žive večno. „Da bi dobili večni život, treba da dobro upoznaju tebe, jedinog istinitog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Hrista“ (Jovan 17:3).

Bog želi da budete među onima koji će živeti u takvom svetu (Isaija 48:18). U sledećem članku ćemo videti šta već danas možemo uraditi kako bismo dočekali tako divnu budućnost.