Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Večni život na zemlji

Večni život na zemlji

KAKVA IZVANREDNA MOGUĆNOST! Stvoritelj je obećao ljudima da će im dati večni život, i to ovde na zemlji. Ali mnogima je teško da u to poveruju. Obično kažu: „Ko se rodi, mora i da umre“ ili „Smrt je sastavni deo života“. Drugi smatraju da je večni život moguć, ali ne ovde na zemlji već samo na nebu, tek nakon što umru. Šta vi mislite?

Pre nego što odgovorite, pogledajte biblijske odgovore na sledeća tri pitanja: Da li je Bog namenio čoveku kratak životni vek sudeći po tome kako ga je stvorio? Kako je Bog prvobitno osmislio život na zemlji? Kako je čovek postao smrtan?

ČOVEK KAO JEDINSTVENO BIĆE

Bog je stvorio toliko životnih oblika na zemlji, ali ljudi su po mnogo čemu jedinstveni. U kom smislu? Iz Biblije saznajemo da su ljudi stvoreni po Božjoj slici, to jest slični Bogu (Postanak 1:26, 27). To znači da poseduju osobine koje odražavaju Božje, na primer mogu da vole i imaju osećaj za pravdu.

Osim toga, čovek je obdaren sposobnošću da misli i prosuđuje, kao i moralnim osećajem i duhovnim potrebama. Kao takvi, divimo se veličanstvenom svemiru i čudima prirode i uživamo u umetnosti, muzici i poeziji. Iznad svega, čovek ima jedinstvenu potrebu da upozna svog Stvoritelja i da ga obožava. Ovakve osobine čine čoveka drugačijim od svih drugih živih bića na zemlji.

Zato razmislite o sledećem: Da li bi Bog dao ljudima ove divne osobine, kao i po svemu sudeći neograničen potencijal da ih razvija i usavršava, da im je namenio kratak životni vek? Istina je da je Bog ljudima dao ove jedinstvene osobine i sposobnosti da bi mogli da žive večno ovde na zemlji.

BOŽJA PRVOBITNA NAMERA

Neki kažu da Bog nikada nije nameravao da ljudi večno žive na zemlji. Oni smatraju da je zemlja čoveku samo privremeni dom, mesto gde će svako biti ispitan da se vidi da li zaslužuje da ide na nebo i večno živi sa Bogom.  Ali ako je to istina, zar onda Bog ne bi bio kriv za sve zlo na zemlji? To je potpuno suprotno njegovim osobinama. Biblija za Boga kaže: „Svi putevi njegovi [su] pravda. On je veran Bog, nema u njemu nepravde, pravedan je i istinit“ (Ponovljeni zakoni 32:4).

Biblija jasno govori o tome zašto je Bog stvorio zemlju: „Nebesa Jehovi pripadaju, a zemlju je dao sinovima ljudskim“ (Psalam 115:16). Bog je stvorio zemlju kao prelep dom za ljude i pružio im sve da imaju ispunjen život u svu večnost (Postanak 2:8, 9).

„Nebesa Jehovi pripadaju, a zemlju je dao sinovima ljudskim.“ (Psalam 115:16)

Biblija otvoreno govori i o tome kakav je život Bog osmislio za ljude. Prvom ljudskom paru je zapovedio: „Napunite zemlju i sebi je podložite, i vladajte nad [...] svim stvorenjima što se miču po zemlji“ (Postanak 1:28). Bog im je dao divan zadatak, da brinu o rajskom domu i od cele zemlje naprave raj. Dakle, Adama i Evu i njihovo potomstvo očekivao je večni život na zemlji, a ne nebeski život.

ZAŠTO UMIREMO?

Zašto onda umiremo? Iz Biblije saznajemo da se jedno duhovno stvorenje — Satana Ðavo — pobunilo protiv Boga. To se desilo kada je pokušao da pokvari Božji plan. Kako?

Satana je naveo prve ljude da mu se pridruže u pobuni protiv Boga. Kada im je rekao da im Bog uskraćuje nešto dobro — pravo da sami odlučuju šta je ispravno a šta je pogrešno — oni su se poveli za njim i okrenuli leđa Bogu. Koje su bile posledice? Kasnije su umrli, baš kao što ih je Bog upozorio. Izgubili su priliku da žive večno na rajskoj zemlji (Postanak 2:17; 3:1-6; 5:5).

Zbog pobune Adama i Eve ispaštaju svi ljudi do dan-danas. Božja Reč kaže: „Kao što je preko jednog čoveka [Adama] u svet ušao greh i preko greha smrt, i tako se smrt proširila na sve ljude“ (Rimljanima 5:12). Mi umiremo zato što smo nasledili greh i smrt od svojih praroditelja, a ne zato što je to bio Božji plan za nas.

MOGUĆNOST KOJU IMATE I VI

Pobuna u Edenu nije osujetila Božju prvobitnu nameru da ljudi žive večno na rajskoj zemlji. Božja savršena ljubav i pravda podstakli su ga da pronađe način da nas oslobodi ropstva grehu i smrti. Apostol Pavle je objasnio: „Plata za greh je smrt, a Božji dar je večni život preko Hrista Isusa, našeg Gospoda“ (Rimljanima 6:23). Bog je iz ljubavi prema ljudima „dao svog jedinorođenog Sina [Isusa Hrista], da niko ko iskazuje veru u njega ne bude uništen, nego da ima večni život“ (Jovan 3:16). Time što je spremno dao svoj život kao otkupnu žrtvu, Isus je nadoknadio sve što nam je uskraćeno zbog Adamovog greha. *

Uskoro će Bog ispuniti svoje obećanje o rajskoj zemlji. I vi možete imati takvu budućnost ako se odazovete na Isusov poziv: „Uđite na uska vrata. Jer širok je i prostran put koji vodi u uništenje i mnogo je onih koji njime idu. A uska su vrata i tesan je put koji vodi u život i malo je onih koji ga nalaze“ (Matej 7:13, 14). Vaša budućnost je u vašim rukama. Šta ćete učiniti?

^ odl. 17 Više informacija o tome šta dobijamo zahvaljujući otkupnoj žrtvi može se naći u 5. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci. Dostupna je i na sajtu www.jw.org.