Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Vaša budućnost zavisi od vas

Vaša budućnost zavisi od vas

DA LI UOPŠTE IMAMO IZBOR KADA JE U PITANJU NAŠA BUDUĆNOST? Neki ljudi veruju da ne možemo pobeći od sudbine. Kada im se desi nešto u životu, oni se pomire s tim i obično kažu: „Tako je suđeno.“

Drugi su razočarani jer ne vide rešenje za nasilje i nepravdu u svetu u kom živimo. Oni možda i pokušaju da promene život nabolje, ali onda rat, kriminal, prirodne katastrofe i bolest uvek iznova pokvare njihove planove. Zato kažu: „Čemu sve to?“

Tačno je da neke okolnosti mogu omesti vaše planove u životu (Propovednik 9:11). Međutim, kada je u pitanju vaš večni život, imate izbora. Zapravo, Biblija otkriva da mi sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Pogledajte šta tamo piše.

Na ulasku u Obećanu zemlju, vođa drevnog Izraela Mojsije preneo je narodu sledeće Jehovine reči: „Stavio sam pred tebe život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Zato izaberi život da budeš živ i ti i tvoje potomstvo, tako što ćeš voleti Jehovu, svog Boga, slušati njegov glas i držati se njega“ (Ponovljeni zakoni 30:15, 19, 20).

„Stavio sam pred tebe život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Zato izaberi život.“ (Ponovljeni zakoni 30:19)

Bog je izbavio Izraelce iz egipatskog ropstva i ponudio im slobodu i srećan život u Obećanoj zemlji. Ali trebalo je i oni nešto da urade. Da bi dobili te blagoslove, morali su da naprave izbor. Kako? Tako što će voleti Boga, slušati njegov glas i držati ga se.

Sličan izbor stoji i pred vama, a od onoga što izaberete zavisi i vaša budućnost. Ako volite Boga, slušate njegov glas i držite ga se, time ćete izabrati život, i to večni život na rajskoj zemlji. Pogledajmo šta sve to podrazumeva.

LJUBAV PREMA BOGU

Ljubav je najistaknutija Božja osobina. „Bog je ljubav“, napisao je apostol Jovan pod Božjim nadahnućem (1. Jovanova 4:8). Zato je Isus, kada su ga pitali koja je najveća zapovest, rekao: „Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom“ (Matej 22:37). Blizak odnos s Jehovom Bogom ne temelji se na strahu ili slepoj poslušnosti, već na ljubavi. Objasnimo to na jednom primeru.

Jehovina ljubav prema ljudima može se uporediti s ljubavlju roditelja prema svojoj deci. Iako su nesavršeni, brižni roditelji savetuju, bodre, podržavaju i vaspitavaju svoju decu jer žele da ona budu srećna i da napreduju. Čemu se oni nadaju zauzvrat? Oni žele da ih njihova deca vole i da budu poslušna onome što im govore za njihovo dobro. Zar nije logično da naš nebeski Otac isto tako želi da ga volimo i da mu budemo zahvalni za sve što čini za nas?

POSLUŠNOST BOGU

Na izvornom jeziku Biblije, izraz „slušati“ često nosi misao o poslušnosti. Na to i mislimo kada detetu kažemo: „Slušaj svoje roditelje.“ Prema tome, slušati Božji glas znači saznati šta on govori i biti poslušan tome. Pošto ne možemo doslovno čuti Božji glas, mi ga slušamo tako što čitamo i primenjujemo ono što se nalazi u njegovoj Reči, Bibliji (1. Jovanova 5:3).

Da bi istakao koliko je važno da slušamo Božji glas, Isus je jednom prilikom rekao: „Čovek ne sme da živi samo od hleba, nego treba da živi i od svake reči koja izlazi iz Jehovinih usta“ (Matej 4:4). Reči koje dolaze od Boga važne su za život koliko i hrana, pa i važnije. Zašto? Mudri kralj Solomon je objasnio: „Mudrost je zaštita, a i novac je zaštita. Ali je prednost znanja i mudrosti u tome što čuvaju život onome ko ih ima“ (Propovednik 7:12). Znanje i mudrost od Boga štite nas i pomažu nam da donosimo mudre odluke zahvaljujući kojima možemo dobiti večni život u budućnosti.

OSTANITE BLIZU BOGA

Prisetite se Isusovog poređenja koje smo spomenuli u prethodnom članku. Tamo stoji: „Uska su vrata i tesan je put koji vodi u život i malo je onih koji ga nalaze“ (Matej 7:13, 14). Na takvom putu bi nam sigurno značilo da imamo vodiča i da ga se držimo ako želimo da stignemo do svog cilja — večnog života. Zato s razlogom možemo reći da je dobro da ostanemo blizu Boga (Psalam 16:8). Kako to možemo učiniti?

Svakog dana ima mnogo toga što treba da uradimo, a još više onoga što bismo voleli da uradimo. To nas može toliko zaokupiti da nam ne ostaje puno vremena da saznamo šta Bog želi od nas. Zato nas Biblija podseća: „Dobro pazite kako živite — ne kao nemudri, nego kao mudri. Iskupljujte vreme, jer su dani zli“ (Efešanima 5:15, 16). Ostaćemo blizu Boga ako nam blizak odnos s njim bude nešto najvažnije u životu (Matej 6:33).

IZBOR JE NA VAMA

Prošlost ne možete promeniti, ali od vas zavisi kakvu ćete budućnost imati vi i oni koje volite. Biblija nam kaže da nas naš nebeski Otac, Jehova Bog, iskreno voli i da nam otkriva kakvim životom želi da živimo. Pogledajte šta je zabeležio prorok Mihej:

„Rekao ti je, o čoveče zemaljski, šta je dobro. Da li Jehova, Bog tvoj, traži od tebe išta osim da postupaš pravedno, da voliš dobrotu i da skromno hodiš sa njim?“ (Mihej 6:8).

Da li ćete prihvatiti ovaj Jehovin poziv i dobiti večne blagoslove? Izbor je na vama!