Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | NAJVEĆI DAR KOJI NAM JE BOG DAO

Da li ste zahvalni za Božji najveći dar?

Da li ste zahvalni za Božji najveći dar?

„Hristova ljubav nas pokreće [...] On je umro za sve da oni koji žive ne žive više za sebe, nego za njega koji je umro za njih.“ (2. Korinćanima 5:14, 15)

KADA neko učini nešto za nas, treba da budemo zahvalni. Primera radi, Isus je jednom prilikom izlečio deset muškaraca od mučne bolesti za koju u to vreme nije bilo leka. Samo jedan od njih se vratio „slaveći Boga na sav glas“. Isus ga je upitao: „Zar se nisu očistila desetorica? Gde su onda ostala devetorica?“ (Luka 17:12-17). Pouka je jasna: Veoma brzo možemo zaboraviti ono što su drugi uradili za nas.

Isusova otkupna žrtva je jedinstveni dar. Kako možemo pokazati da smo zahvalni za njega?

  • Upoznajte onog ko je dao taj dar. Iako je Isus dao svoj život za ljude, ne znači da svi automatski dobijaju večni život. Isus je u molitvi Bogu rekao: „Da bi dobili večni život, treba da dobro upoznaju tebe, jedinog istinitog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Hrista“ (Jovan 17:3). Ako biste saznali da vam je neko spasao život još kao detetu, zar ne biste želeli da upoznate tog čoveka i pitate ga zašto je to učinio? Jehova Bog nam je obezbedio otkup i pružio šansu da u budućnosti budemo spaseni. On želi da ga upoznamo i da mu budemo  prijatelji. To potvrđuju sledeće reči iz Biblije: „Približite se Bogu, i on će se približiti vama“ (Jakovljeva 4:8).

  • Pokažite da verujete u otkupnu žrtvu. „Ko iskazuje veru u Sina, ima večni život“ (Jovan 3:36). Dakle, treba da svojim delima pokažemo da imamo veru (Jakovljeva 2:17). Kako to možemo učiniti? Najpre treba da saznamo šta se Bogu dopada, a šta ne, a onda i da živimo po tome. * Takođe treba da se molimo Bogu za oproštaj greha i čistu savest. Ako pokazujete da verujete u otkupnu žrtvu, čeka vas predivna budućnost, kada će svi ljudi živeti u miru i sigurnosti (Jevrejima 11:1).

  • Prisustvujte obeležavanju Isusove smrti. Isus je uveo jednu svečanost i rekao svojim učenicima da je održavaju svake godine kako bi se sećali njegove smrti. Rekao je: „Činite ovo meni na spomen“ (Luka 22:19). Jehovini svedoci će se u utorak, 11. aprila 2017, u večernjim časovima okupiti kako bi održali tu svečanost. Biće održan jedan biblijski govor u kom će biti objašnjeno zašto je Isusova smrt toliko važna i šta sve možemo dobiti zahvaljujući njoj. Program će trajati otprilike jedan sat. Prošle godine je toj svečanosti prisustvovalo oko 20 miliona ljudi. Pozivamo vas da nam se ove godine pridružite.

^ odl. 7 Najbolji način da upoznate Boga jeste da proučavate njegovu Reč, Bibliju. U tome će vam rado pomoći neko od Jehovinih svedoka. Možete im se obratiti lično ili putem veb-sajta jw.org.