Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod

Uvod

ŠTA MISLITE?

Šta je najvrednije što je Bog dao ljudima?

Biblija kaže: „Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina“ (Jovan 3:16).

U ovom izdanju Stražarske kule govori se zašto je za nas značajno to što je Isus došao na zemlju i kako da pokažemo da to cenimo.