Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

STRAŽARSKA KULA Broj 2/2017. | Najveći dar koji nam je Bog dao

ŠTA MISLITE?

Šta je najvrednije što je Bog dao ljudima?

Biblija kaže: „Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina“ (Jovan 3:16).

U ovom izdanju Stražarske kule govori se zašto je za nas značajno to što je Isus došao na zemlju i kako da pokažemo da to cenimo.

 

S NASLOVNE STRANE

Jedinstveni dar

Biblija kaže da je čovečanstvo dobilo jedan veoma vredan dar, zahvaljujući kom možemo imati večni život. Postoji li išta vrednije od toga?

S NASLOVNE STRANE

Najveći dar čovečanstvu — zašto je toliko dragocen?

Šta jedan dar čini dragocenim? Pogledajmo zašto je otkupna žrtva toliko dragocena.

S NASLOVNE STRANE

Da li ste zahvalni za Božji najveći dar?

Na šta nas podstiče ljubav koju nam je Isus pokazao?

Da li je celibat Božji zahtev?

U nekim religijama, celibat je zahtev za sveštena lica. Da li se celibat zasniva na Svetom pismu?

Ropstvo — nekad i sad

U drevna vremena, Božji narod je bio oslobođen iz ropstva. Nažalost, milioni ljudi i dan-danas žive u ropstvu.

Sreća je u davanju

Davanje usrećuje i onoga ko prima i onoga ko daje i pozitivno deluje na saradnju i prijateljstva.

Šta kaže Sveto pismo?

Biblija kaže da će u poslednjim danima nastati naročito teška vremena. Da li se to danas ispunjava?

Još neke teme

U kom smislu je Isus položio „otkupninu za mnoge“?

Kako Isusova žrtva omogućuje oslobođenje od greha?