Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Šta kaže Sveto pismo?

Šta kaže Sveto pismo?

Ko je Ðavo?

DA LI BISTE REKLI da je Ðavo...

  • duhovno biće?

  • simbol zla u čoveku?

  • plod ljudske mašte?

ŠTA KAŽE SVETO PISMO?

Ðavo je razgovarao sa Isusom i iskušavao ga (Matej 4:1-4). Prema tome, Ðavo nije izmišljena ličnost, niti je samo simbol zla. On je zlo duhovno biće.

ŠTA SVETO PISMO JOŠ KAŽE O OVOJ TEMI?

  • U početku je Ðavo bio veran anđeo, ali „nije ostao postojan u istini“ (Jovan 8:44). Postao je lažov i pobunio se protiv Boga.

  • Još neki anđeli su se pridružili Sataninoj pobuni (Otkrivenje 12:9).

  • Ðavo je mnoge naveo da veruju da on ne postoji (2. Korinćanima 4:4).

Da li Ðavo može da kontroliše ljude?

NEKI KAŽU da je besmisleno verovati da Ðavo kontroliše ljude, dok drugi strahuju da ih ne opsednu zli duhovi. Šta vi mislite?

ŠTA KAŽE SVETO PISMO?

„Ceo svet je u vlasti Zloga“ (1. Jovanova 5:19). Ðavo ima veliki uticaj na čovečanstvo, ali ne kontroliše svakog čoveka.

ŠTA SVETO PISMO JOŠ KAŽE O OVOJ TEMI?