Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Kako vam odgovori na važna pitanja mogu promeniti život?

Kako vam odgovori na važna pitanja mogu promeniti život?

Bog, koji uvek govori samo istinu, kaže da će ljudi živeti večno (Jovan 3:16).

ŠTA TREBA DA RADITE?

Jehovini svedoci iz iskustva znaju koliko su informacije koje se nalaze u Bibliji korisne. Oni će rado s vama podeliti ono što su saznali čitajući Bibliju.

Više informacija o tome šta će Bog učiniti za ljude može se naći u 3. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci. Dostupna je i na veb-sajtu www.jw.org.