Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Šta je Božje Kraljevstvo?

Šta je Božje Kraljevstvo?

Isus je učio svoje učenike da se ovako mole: „Oče naš, koji si na nebesima, neka se sveti ime tvoje. Neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji“ (Matej 6:9, 10). Šta je Božje Kraljevstvo? Šta ono postiže? Zašto treba da se molimo za njega?

Isus je kralj Božjeg Kraljevstva.

Luka 1:31-33: „Daj mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Jehova Bog daće mu presto Davida, njegovog oca, i on će vladati kao kralj nad Jakovljevim domom zauvek i njegovom kraljevstvu neće biti kraja.“

Kraljevstvo je bilo glavna tema Isusovog propovedanja.

Matej 9:35: „Isus je počeo da obilazi sve gradove i sela, poučavajući u njihovim sinagogama i propovedajući dobru vest o kraljevstvu i lečeći svaku bolest i svaku nemoć.“

Isus je učenicima dao znak po kom će znati kada će to Kraljevstvo doći.

Matej 24:7: „Jer će ustati narod na narod i kraljevstvo na kraljevstvo i biće gladi i zemljotresa po raznim mestima.“

Isusovi učenici sada širom sveta propovedaju o tom Kraljevstvu.

Matej 24:14: „I ova dobra vest o kraljevstvu propovedaće se po celom svetu za svedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj.“