Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Ko je Bog?

Ko je Bog?

Mnogi kažu da veruju u Boga. Ali postoje različita mišljenja o tome kakav je on. Neki smatraju da je Bog nemilosrdni sudija koji jedva čeka da kazni ljude za njihove grehe. Drugi smatraju da je on uvek blag i da oprašta ljudima ma šta da učine. A postoje i oni koji misle da je Bog daleko od nas i da ga nije briga šta nam se dešava. Zbog takvih protivrečnih gledišta, mnogi misle da je prosto nemoguće saznati kakav je Bog.

Zašto je važno upoznati Boga? Ako bolje upoznamo Boga, naš život će biti još smisaoniji (Dela apostolska 17:26-28). Što smo mu bliži, to će nas on više voleti i pomagati nam (Jakovljeva 4:8). Štaviše, ako ga dobro upoznamo, možemo dobiti večni život (Jovan 17:3).

Kako možemo upoznati Boga? Razmislite o nekome koga dobro poznajete, na primer o nekom bliskom prijatelju. Kako se vaše prijateljstvo razvilo? Verovatno ste prvo saznali njegovo ime, a zatim ste upoznali i njegovu ličnost, šta voli, a šta ne voli, šta je uradio i šta planira da uradi, i još mnogo toga. Ono što ste saznali o toj osobi privuklo vas je njoj.

Slično tome, možemo upoznati Boga ako saznamo odgovore na sledeća pitanja:

U ovom časopisu će na temelju Biblije biti odgovoreno na ova pitanja. Naredni članci će nam pomoći ne samo da saznamo više o Bogu nego i da vidimo koliko nam blizak odnos s njim može značiti u životu.