Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Šta će Bog učiniti?

Šta će Bog učiniti?

Ako ste nekada imali probleme, sigurno ste očekivali da vam neki dobar prijatelj priskoči u pomoć. Imajući to u vidu, neki smatraju da im Bog nije pravi prijatelj jer nisu osetili njegovu pomoć kada im je bila potrebna. Međutim, Bog ne samo što je već učinio mnogo toga za nas nego će se pobrinuti i za probleme koji nas sada muče. Šta će on učiniti?

ISKORENIĆE ZLO

Jehova Bog će iskoreniti zlo tako što će ukloniti sam njegov uzrok. O čemu je reč? U Bibliji piše: „Ceo svet je u vlasti Zloga“ (1. Jovanova 5:19). Taj „Zli“ je Satana Ðavo, za koga je Isus rekao da je „vladar ovog sveta“ (Jovan 12:31). Dakle, Satanin uticaj na čovečanstvo je glavni uzrok loših uslova na zemlji. Šta će Bog preduzeti povodom toga?

On će uskoro preko svog Sina, Isusa Hrista, uništiti „onoga koji ima moć da prouzrokuje smrt, to jest Ðavola“ (Jevrejima 2:14; 1. Jovanova 3:8). Štaviše, Biblija pokazuje da sam Ðavo zna da mu je ostalo „malo vremena“ (Otkrivenje 12:12). Bog će uskoro uništiti i one koji čine zlo (Psalam 37:9; Poslovice 2:22).

PRETVORIĆE ZEMLJU U RAJ

Nakon što ukloni zlo sa zemlje, naš Stvoritelj će se pobrinuti da se ostvari ono što je od početka nameravao za ljude i zemlju. Šta možemo očekivati?

Trajan mir i sigurnost. „Krotki će posedovati zemlju, i uživaće u izobilju mira“ (Psalam 37:11).

Obilje zdrave hrane. „Na zemlji će bogato roditi žito, biće ga u izobilju po vrhovima gorskim“ (Psalam 72:16).

Udoban dom i posao koji pričinjava zadovoljstvo. „Oni će graditi kuće i stanovaće u njima, sadiće vinograde i ješće njihov rod [...] Moji će izabranici uživati u plodovima svojih ruku“ (Isaija 65:21, 22).

Da li biste voleli da živite u ovakvom svetu? To će uskoro biti naša svakodnevica.

UKLONIĆE BOLEST I SMRT

Danas smo svi podložni bolesti i smrti, ali to neće zauvek biti tako. Bog će se uskoro pobrinuti da „niko ko iskazuje veru u njega ne bude uništen, nego da ima večni život“ (Jovan 3:16). To će biti moguće zahvaljujući Isusovoj otkupnoj žrtvi. Šta će to značiti za nas?

Bolest će nestati. „Niko od stanovnika neće reći: ’Bolestan sam.‘ Narodu koji tamo živi oprostiće se prestupi“ (Isaija 33:24).

Ljudi neće više umirati. „Zauvek će uništiti smrt. Suvereni Gospod Jehova obrisaće suze sa svakog lica“ (Isaija 25:8).

Ljudi će zauvek živeti. „Božji dar je večni život preko Hrista Isusa, našeg Gospoda“ (Rimljanima 6:23).

Mrtvi će biti vraćeni u život. „Bog [će] uskrsnuti i pravednike i nepravednike“ (Dela apostolska 24:15). Dakle, Isusova otkupna žrtva će koristiti i onima koji uskrsnu.

Kako će Bog sve to ostvariti?

 USPOSTAVIĆE SAVRŠENU VLAST

Bog će ono što je zamislio za ljude i zemlju ostvariti putem nebeske vlasti sa Isusom Hristom na čelu (Psalam 110:1, 2). Isus je svoje sledbenike upravo poučavao da se mole za tu vlast, to jest Kraljevstvo, kada je rekao: „Oče naš, koji si na nebesima [...] Neka dođe kraljevstvo tvoje“ (Matej 6:9, 10).

Božje Kraljevstvo će vladati nad zemljom i okončaće svu patnju i bol. To je najbolja vlast koju čovečanstvo može imati. Zato je Isus, dok je bio na zemlji, davao sve od sebe kako bi objavljivao „dobru vest o kraljevstvu“ i takođe je poučavao svoje učenike da to čine (Matej 4:23; 24:14).

Jehova Bog je obećao da će učiniti sve ove divne stvari jer mnogo voli ljude. Zar to ne stvara u nama želju da ga bolje upoznamo i da mu se približimo? Koliko će nam to značiti? U narednom članku će biti reči o tome.

ŠTA ĆE BOG UČINITI? Bog će ukloniti bolest i smrt, ujediniće ljude pod vlašću svog Kraljevstva i pretvoriće zemlju u raj