STRAŽARSKA KULA Broj 1/2019. | Ko je Bog?

Pogledajte odgovore na šest pitanja koji vam mogu pomoći da postanete bliski s Bogom.

Ko je Bog?

Da bismo postali bliski s Bogom, najpre ga moramo upoznati. Kako to možemo učiniti?

Koje je Božje ime?

Da li ste znali da Bog ima ime koje otkriva kakav je on?

Kakav je Bog?

Koje se Božje osobine najviše ističu?

Šta je Bog učinio?

Možda ćete se iznenaditi kada saznate šta je Bog sve učinio kako bi ljudima omogućio bolju budućnost.

Šta će Bog učiniti?

Saznajte kako će život izgledati pod pravednom Božjom vlašću.

Koliko nam znači poznavanje Boga?

Šta čeka one koji postanu bliski s Bogom?

Moguće je biti blizak s Bogom

Pogledajte koja četiri koraka vam mogu pomoći da postanete bliski s Bogom.