Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod

Uvod

Da li je Biblija za savremenog čoveka?

S obzirom na to da danas lakše nego ikada dolazimo do raznih saveta i informacija, da li vredi pogledati kakve savete za nas ima Biblija? U njoj stoji:

„Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno“ (2. Timoteju 3:16).

U ovom izdanju Stražarske kule objašnjava se koliko je Biblija korisna na svim područjima života.