Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Vaša budućnost je u vašim rukama

Vaša budućnost je u vašim rukama

Pre oko 3 500 godina, Jehova Bog je rekao svojim slugama šta treba da rade da bi imali sigurnu budućnost: „Dajem vam da izaberete život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo. Izaberite život i živite, i vi i vaši potomci“ (Ponovljeni zakoni 30:19).

Dakle, ako su želeli da im bude dobro u životu, morali su da donesu ispravnu odluku. I mi danas stojimo pred istim izborom. Sveto pismo kaže kako da izaberemo sigurnu budućnost – tako što ćemo „voleti Jehovu, svog Boga, [i] slušati ga“ (Ponovljeni zakoni 30:20).

KAKO ZAVOLETI JEHOVU I SLUŠATI GA?

SAZNAJTE ŠTA KAŽE SVETO PISMO: Da biste zavoleli Jehovu, najpre morate saznati šta Sveto pismo kaže o njemu. Otkrićete da je on brižan Bog koji vam želi samo najbolje. On vas poziva da mu se molite „jer se on brine za vas“ (1. Petrova 5:7). Sveto pismo kaže da ukoliko mu se približite „i on će se približiti vama“ (Jakovljeva 4:8).

PRIMENITE U ŽIVOTU ONO ŠTO STE NAUČILI: Slušati Boga znači primeniti njegove mudre savete zapisane u Svetom pismu. Ako to činite, bićete uspešni na svom putu i postupaćete mudro (Isus Navin 1:8).