Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

U drevnim biblijskim rukopisima, Božje ime se pojavljuje na mnogo mesta

GLEDIŠTE BIBLIJE

Božje ime

Božje ime

Milioni ljudi Boga zovu Gospod, Svemoćni, Alah ili jednostavno Bog. Ali on ima i svoje ime. Da li treba da ga koristimo?

Kako se Bog zove?

ŠTA LJUDI KAŽU.

 

Mnogi misle da se Bog zove Isus. Drugi ne vide zašto bismo koristili Božje ime kad ionako postoji samo jedan Svemoćni Bog. A neki pak tvrde da je bogohulno oslovljavati Boga po imenu.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

 

Svemoćni Bog se ne zove Isus, pošto su Bog i Isus dve različite osobe. Zapravo, Isus je svojim sledbenicima rekao da, kada se mole Bogu, kažu: „Oče, neka se sveti ime tvoje“ (Luka 11:2). A kada se on molio Bogu, rekao je: „Oče, proslavi svoje ime“ (Jovan 12:28).

Sam Bog je rekao: „Ja sam Jehova. To je ime moje, i nikome neću dati slavu svoju“ (Isaija 42:8). „Jehova“ je prevod Božjeg imena na srpski jezik, a u originalu, na hebrejskom jeziku, pisalo se suglasnicima JHVH. U hebrejskom delu Svetog pisma, koji je poznat kao Stari zavet, ovo ime se pojavljuje skoro 7 000 puta. * To je mnogo češće nego titule „Bog“, „Svemoćni“ i „Gospod“, i uopšte bilo koje drugo ime, kao što su Avraham, Mojsije ili David.

Nigde u Bibliji se ne navodi da je Jehova zabranio ljudima da koriste njegovo ime, ako to čine s poštovanjem. Iz nje zapravo saznajemo da su Božje sluge iz prošlosti bez ustručavanja koristile njegovo ime. Oni su deci davali imena koja su u sebi sadržavala Božje ime. Na primer, kada se prevede sa hebrejskog, ime Ilija znači „moj Bog je Jehova“, a Zaharija zna či „Jehova se setio“. Božje ime se koristilo i u svakodnevnom razgovoru (Ruta 2:4).

Bog želi da koristimo njegovo ime. Biblija nas poziva: „Zahvaljujte Jehovi, prizivajte ime njegovo“ (Psalam 105:1). Štaviše, Jehova ne zaboravlja one koji „razmišljaju o njegovom imenu“ (Malahija 3:16).

Da bi se znalo da si jedino ti, kome je ime Jehova, Svevišnji nad celom zemljom.“ (Psalam 83:18)

Šta znači Božje ime?

Neki izučavaoci hebrejskog smatraju da Božje ime, Jehova, znači „on prouzrokuje da postane“. Pomenuta definicija ukazuje na to da Bog može u svim okolnostima postati šta god je potrebno kako bi ispunio svoju volju, kao i da može učiniti da sve što je stvorio — živo i neživo — postane ili učini šta god je potrebno kako bi se ispunila njegova namera. To može samo Svemoćni i zato samo on s pravom nosi ime Jehova.

ZAŠTO JE TO VAŽNO ZNATI.

 

Kada saznamo značenje Božjeg imena, tada bolje razumemo kakav je Bog i to nas približava njemu. Možemo li uopšte biti bliski s nekim kome ne znamo ni ime? Činjenica da nam se Bog putem Biblije predstavio po imenu pokazuje da on želi da mu se približimo (Jakovljeva 4:8).

Značenje Božjeg imena uliva nam poverenje u to da će Bog ispuniti svoje zamisli. I Biblija povezuje poznavanje Božjeg imena s pouzdanjem u njega kada kaže: „Oni koji znaju ime tvoje, uzdaće se u tebe“ (Psalam 9:10). A kada upoznamo Boga i shvatimo da je on pun ljubavi, milosrdan, saosećajan i pravedan, naše pouzdanje u njega biva još jače (Izlazak 34:5-7). Tada nam je jasno i na koji način Bog ostvaruje svoje zamisli — uvek u skladu sa svojim divnim osobinama.

Zaista je čast znati ime Svemoćnog Boga! Kada za prijatelja imamo takvu osobu, to nam uliva mir i pruža nadu u prelepu budućnost. On nam čak daje obećanje: „Zaštitiću ga jer poznaje ime moje“ (Psalam 91:14).

„Svako ko prizove Jehovino ime biće spasen.“ (Joilo 2:32)

Božje ime na raznim jezicima

^ odl. 9 Neki prevodioci su umesto Božjeg imena koristili titulu „GOSPOD“ pisanu velikim slovima kako bi naznačili da se u izvornom tekstu tu nalazilo Božje ime. Drugi su ostavili Božje ime samo u nekim stihovima ili u fusnotama. U biblijskom prevodu Novi svet, Božje ime se koristi svuda gde se ono nalazilo u izvornom tekstu.