Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Rat

Rat

U drevna vremena, Izraelci su vodili ratove u Božje ime. Da li to znači da Bog podržava ratove koji se danas vode?

Zbog čega su drevni Izraelci vodili ratove?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Bog kom su Izraelci služili bio je okrutan i nemilosrdan.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Narodi protiv kojih su Izraelci ratovali bili su nasilni i iskvareni do srži — među njima su bili uobičajeni incest, polni odnosi sa životinjama i prinošenje dece na žrtvu svojim bogovima. Bog im je vekovima pružao priliku da se promene, ali oni su ostali izopačeni. Ukazujući na odvratne postupke tih naroda, Izraelcima je rekao: „Svim tim [su se] onečistili narodi koje teram ispred vas“ (Levitska 18:21-25; Jeremija 7:31). Ovim rečima je otkrio zbog čega je od Izraelaca tražio da ratuju protiv nekih naroda.

„Jehova, tvoj Bog, tera te narode pred tobom zbog njihove zloće.“ (Ponovljeni zakoni 9:5)

Da li se Bog danas meša u ratove?

MOŽDA STE PRIMETILI

da u mnogim sukobima verske vođe na obe zaraćene strane tvrde da je Bog na njihovoj strani. „Nema rata u koji religija nije umešala svoje prste“, stoji u jednoj knjizi o uzrocima ratova (The Causes of War).

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Za razliku od Izraelaca, hrišćanima Bog nije dao za pravo da se bore protiv neprijatelja. Apostol Pavle je hrišćanima u Rimu napisao: „Ako je moguće, koliko od vas zavisi, budite u miru sa svim ljudima. Ne osvećujte se“ (Rimljanima 12:18, 19).

Isus ne samo što nije slao svoje sledbenike u rat, već im je i rekao: „Volite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone, da biste bili sinovi svog Oca koji je na nebesima“ (Matej 5:44, 45). Hrišćani treba da ostanu politički neutralni, to jest da ne budu „deo sveta“, čak i u slučaju rata (Jovan 15:19). Prema tome, da li je logično da se Bog, koji podstiče sve ljude da vole neprijatelje i da budu politički neutralni, meša u ratove?

„Moje kraljevstvo nije deo ovog sveta. Kad bi moje kraljevstvo bilo deo ovog sveta, moje sluge bi se borile da ne budem predat Judejcima. Ali moje kraljevstvo nije odavde.“ (Jovan 18:36)

 Da li će ratovi ikada prestati?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Ratova mora biti. U jednoj knjizi se s dozom ironije kaže: „Rat ima svetlu budućnost. Ne postoji opasnost da u svetu izbije mir“ (War and Power in the 21st Century).

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Ratovi će prestati kad više niko ne bude hteo da ratuje i kada na svetu više ne bude oružja. Božje Kraljevstvo — nebeska vlast koja zaista postoji — upravo će to ostvariti. Uništiće sve naoružanje koje postoji na planeti i pod tom vlašću će živeti samo oni koji vole mir. Biblija sledećim rečima kaže šta će Bog učiniti: „Ispraviće stvari među moćnim narodima nadaleko. Oni će prekovati svoje mačeve u raonike i svoja koplja u srpove. Neće više narod podizati mač na narod niti će se više učiti ratovanju“ (Mihej 4:3).

Biblija otkriva kako će svet izgledati kad Božje Kraljevstvo bude vladalo nad zemljom. Više neće biti oružanih sukoba iza kojih stoje sebični interesi, neće biti zloupotrebe vlasti koja izaziva revolt naroda ni predrasuda koje razjedinjuju ljude. Više se nikada neće voditi nijedan rat! „Zlo se više neće činiti niti će se pustošiti“, stoji u Bibliji, „jer će zemlja biti puna znanja o Jehovi kao što je more puno vode“ (Isaija 11:9).

„[Bog] prekida ratove do kraja zemlje. Luk prebija, koplje lomi, kola vatrom spaljuje.“ (Psalam 46:9)