Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Čovek na dobrom glasu stiče poverenje i poštovanje drugih

„Bolje je izabrati dobro ime nego veliko bogatstvo“

„Bolje je izabrati dobro ime nego veliko bogatstvo“

IME, to jest ugled se smatra toliko važnim da je u mnogim zemljama zakonom zaštićen. Na primer, uvreda i kleveta su krivična dela protiv časti i ugleda. Jedna stara poslovica o ugledu kaže: „Bolje je izabrati dobro ime nego veliko bogatstvo, i naklonost drugih bolja je od srebra i zlata“ (Poslovice 22:1). Kako možemo steći dobro ime i naklonost drugih? Biblija pruža savete i za tu sferu života.

Na primer, pogledajmo šta stoji u 15. psalmu. Psalmista je objasnio kakav čovek može imati Božju naklonost: „Onaj ko živi besprekorno i postupa pravedno, ko istinu govori u srcu svome. Onaj koji ne kleveće jezikom svojim. Nikakvo zlo ne čini bližnjemu svome, i ne govori pogrdno o prijatelju svome. [Koji] odbacuje svakoga ko prezir zaslužuje [...] Zakletvu svoju ne poriče, makar mu i na štetu bila [...] i mito protiv nedužnog ne uzima“ (Psalam 15:1-5). Ko ne bi imao dobro mišljenje o osobi koja ovako časno postupa?

Još jedna osobina zahvaljujući kojoj ćemo biti na dobrom glasu jeste poniznost. „Pre časti ide poniznost“, stoji u Poslovicama 15:33. Ponizna osoba vidi šta treba da promeni kod sebe i radi na tome. Takođe, kad primeti da je uvredila nekoga, spremna je da se izvini (Jakovljeva 3:2). S druge strane, ponosan čovek ne priznaje svoje greške i lako se vređa. U Poslovicama 16:18 piše: „Ponos prethodi propasti i oholost prethodi padu.“

Šta ako nam neko ukalja ugled? Prirodno je da odmah želimo da se odbranimo, ali je bolje da zastanemo da bismo se smirili i razmislili šta da uradimo. Ako se nađete u takvoj situaciji, pitajte se: „Da li ću time što se branim zapravo dati publicitet laži?“ Čak i kada je kleveta toliko ozbiljna da bi bilo sasvim na mestu da se pokrene sudski postupak, dobro je da ne brzamo. Biblija nas savetuje: „Nemoj prebrzo da pokrećeš parnicu.“ Umesto toga, ona predlaže: „Raspravi šta imaš sa bližnjim svojim“ (Poslovice 25:8, 9). * Ako tako zrelo postupimo, poštedećemo sebe, između ostalog, i nepotrebnih sudskih troškova.

Biblija nije samo knjiga koja govori o veri. Ona je i vodič kroz život. Ako se držimo njenih saveta i trudimo se da budemo bolji ljudi, bićemo na dobrom glasu i drugi će nas više poštovati.

^ odl. 5 Još neki biblijski saveti o rešavanju nesuglasica mogu se naći u Mateju 5:23, 24; 18:15-17.