Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | DA LI JE SVETO PISMO ZAISTA OD BOGA?

Sveto pismo — da li je „nadahnuto od Boga“?

Sveto pismo — da li je „nadahnuto od Boga“?

ŠTA biste vi rekli, da li su pisci Svetog pisma, to jest Biblije, zapisivali svoje misli ili ono što im je Bog govorio?

Mišljenja su podeljena čak i među onima koji se izjašnjavaju kao hrišćani. Prema Galupovoj anketi sprovedenoj 2014. godine u Sjedinjenim Državama, većina njih veruje da je Sveto pismo „na neki način povezano s Bogom“. S druge strane, svaki peti ispitanik smatra da je Biblija knjiga „mitova i legendi, istorijskih događaja i ljudske mudrosti“. Međutim, u Svetom pismu nedvosmisleno stoji da je ono „nadahnuto od Boga“ (2. Timoteju 3:16). Pozabavimo se bliže tim rečima.

„NADAHNUTO OD BOGA“ — ŠTA TO ZNAČI?

Sveto pismo se sastoji od 66 manjih knjiga. Pisalo ga je oko 40 ljudi, u razdoblju od otprilike 1 600 godina. Kako je onda „nadahnuto od Boga“? Jednostavno rečeno, tako što je sam Bog izvor informacija koje se u njemu nalaze. U samom Svetom pismu se objašnjava: „Ljudi [su] govorili reči koje su dolazile od Boga, kako ih je sveti duh vodio“ (2. Petrova 1:21). Dakle, Bog je putem svetog duha, to jest svoje sile, preneo poruku ljudima koji su je zatim zapisali. Da bismo to bolje razumeli, uzmimo za primer direktora koji diktira pismo sekretaru. Sekretar zapisuje njegove misli, a ne svoje. Zato se može reći da je to direktorovo pismo.

Bog je nekim biblijskim piscima govorio preko anđelâ. Drugima je dao vizije, a nekima je svoju poruku preneo putem snova. Ponekad im je dopustio da se izraze svojim rečima, dok im je u drugim prilikama od reči do reči rekao šta da zapišu. U svakom slučaju, oni su zapisivali Božje misli, a ne svoje.

Kako možemo biti sigurni u to? Sada ćemo razmotriti neke dokaze koji potvrđuju da je Sveto pismo knjiga od Boga.