Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Anđeli

Anđeli

Anđeli su bili inspiracija mnogim književnicima, slikarima i filmskim stvaraocima. Ali ko su zapravo oni i šta danas rade?

Ko su anđeli?

ŠTA BIBLIJA KAŽE

 

Svemoćni Bog je stvorio ova duhovna bića još pre nego što je stvorio svemir i prve ljude. Oni su mnogo moćniji od ljudi. Isto kao i Bog, žive u duhovnom području, za nas nevidljivom i nedostupnom (Jov 38:4, 7). Biblija ih naziva i duhovima (Psalam 104:4). *

Koliko ima anđela? Veoma mnogo. Prema jednoj viziji zapisanoj u Bibliji, oko Božjeg prestola ih ima „na mirijade mirijada“, to jest na desetine hiljada puta desetine hiljada (Otkrivenje 5:11, fusnota). Ako ove reči shvatimo doslovno, ima na stotine miliona anđela.

„Pogledao sam i začuo glas mnogih anđela koji su bili oko prestola [...Bilo ih je na mirijade mirijada i hiljade hiljada.“ (Otkrivenje 5:11)

Šta su anđeli činili u drevna vremena?

ŠTA BIBLIJA KAŽE

 

Bog je anđele koristio kao svoje glasnike, * a slao ih je i da čine čuda. Primera radi, Bog je poslao anđela da spreči Avrahama da žrtvuje svog sina Isaka, i kaže mu kako će ga blagosloviti (Postanak 22:11-18). Mojsiju se anđeo pojavio usred grma koji je goreo da bi mu preneo poruku koja će mu promeniti život (Izlazak 3:1, 2). Kada je prorok Danilo bio bačen u jamu s lavovima, Bog je poslao svog anđela i zatvorio im usta (Danilo 6:22).

„[Mojsiju] se pojavio Jehovin anđeo u ognjenom plamenu iz grma.“ (Izlazak 3:2)

 Šta anđeli sada rade?

ŠTA BIBLIJA KAŽE

 

Iako ne znamo šta sve anđeli danas rade, Biblija otkriva da oni pomažu ljudima dobrog srca da upoznaju Boga (Dela apostolska 8:26-35; 10:1-22; Otkrivenje 14:6, 7).

Jehova je bogobojaznom Jakovu dao da usni san u kom je video anđele kako dolaze na zemlju i odlaze s nje (Postanak 28:10-12). Taj san ukazuje na to da Jehova Bog šalje anđele na zemlju da pomognu pobožnim ljudima kojima je to potrebno (Postanak 24:40; Izlazak 14:19; Psalam 34:7).

Na zemlji su stajale lestve čiji je vrh dopirao do nebesa, a Božji anđeli su se penjali i silazili po njima.“ (Postanak 28:12)

^ odl. 6 Iz Biblije saznajemo da su se neki od njih pobunili protiv Boga i oni su nazvani demonima (Luka 10:17-20).

^ odl. 11 I hebrejska i grčka reč koja je u Bibliji prevedena kao „anđeo“ znači „glasnik“.