Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | DA LI JE JEZIK NESAVLADIVA PREPREKA?

Savladavanje jezičke barijere

Savladavanje jezičke barijere

„Ponekad se kaže da nema složenijeg posla od pismenog prevođenja.“ (Kembrička enciklopedija jezika)

PRE nego što se prevedu, tekstovi za publikacije Jehovinih svedoka se pažljivo osmisle, istraže i sastave. Tokom tog procesa, Odeljenje za pisanje u glavnom sedištu Jehovinih svedoka u Njujorku savesno proverava tačnost informacija i gramatičku pravilnost i prirodnost rečenica. *

Odeljenje za pisanje zatim šalje tekst stotinama prevodilačkih timova širom sveta. Oni najčešće žive i rade tamo gde se govori jezik na koji prevode. Većina njih prevodi na svoj maternji jezik. Oni moraju dobro razumeti tekst koji dobiju za prevod i odlično vladati jezikom na koji prevode. Probudite se! je zamolio Gerajnta, iz prevodilačkog tima smeštenog u Velikoj Britaniji, da nam pobliže objasni kako izgleda njihov rad.

Kakav je vaš pristup prevođenju?

Radim u timu sa drugim prevodiocima. Zato je dobra saradnja od suštinskog značaja. Zajedno tražimo rešenja za probleme na koje naiđemo u prevođenju. Dok to radimo, usredsređujemo se na grupe reči a ne samo na pojedinačne reči. Analiziramo njihovo značenje i s kojom svrhom su tu, uvek imajući u mislima ciljnu grupu čitalaca.

Koji cilj ima prevodilac?

Cilj nam je da čitalac ima osećaj da je tekst napisan na njegovom maternjem jeziku. Ne treba da se vidi da je u pitanju prevod. Zato se trudimo da naš tekst zvuči prirodno i  da bude u duhu jezika, kako bi držao pažnju čitaoca. Ako to postignemo, on će uživati u čitanju kao što bi uživao u ukusnom jelu.

Zašto je dobro da prevodilac živi tamo gde se govori jezik na koji prevodi?

Tako možemo da čujemo kako se ljudi izražavaju u svakodnevnom životu. To što živimo među ljudima kojima je to maternji jezik, pomaže nam da ostanemo u kontaktu s govornim jezikom. Pored toga, možemo lako proveriti da li je naš prevod prirodan, razumljiv i da li se dopada čitaocima. To nam pomaže da dobro prenesemo značenje engleskog teksta.

Kako se pripremate za prevođenje?

Svaki tim radi na jednom projektu. Prvo se svaki član tima zasebno upoznaje s tekstom. Tom prilikom analiziraju njegovu strukturu i trude se da prepoznaju kojoj je grupi čitalaca namenjen. Razmišljamo o sledećim stvarima: „Zašto je napisan ovaj članak? Koja mu je tema i svrha? Šta saznajem iz njega?“ Ovaj korak pokreće našu kreativnost.

Zatim se članovi tima sastanu da bi razmenili misli i ideje, i tako se nadopunjuju. Gledamo da li smo razumeli materijal i kako možemo preneti stil članka. Cilj nam je da kod našeg čitaoca izazovemo istu reakciju koju ima čitalac izvornog teksta.

Kako izgleda proces prevođenja?

Cilj nam je da čitaocu tekst bude jasan već pri prvom čitanju. Zato u više navrata naglas čitamo svaki prevedeni odlomak.

Svako ima svoju ulogu. Jedan član tima prevodi tekst, dok ostali to prate na svom ekranu. Prvo proveravamo da li je neka misao prilikom prevoda izostavljena ili pak dodata. Zatim se usredsređujemo na to da li je tekst prirodan, gramatički tačan i u skladu s pravopisom. Potom jedan od nas naglas pročita prevedeni odlomak. Ako on negde zapne, analiziramo kako možemo da popravimo prevod. Kada prevedemo ceo članak, jedan član tima ga  čita naglas dok ostali beleže mesta koja bi se mogla poboljšati.

Zvuči kao zahtevan posao!

I jeste. Na kraju dana budemo umorni. Zato ponovo pregledamo prevod sutradan ujutro, kada smo odmorniji. Posle nekoliko nedelja, Odeljenje za pisanje nam pošalje završne izmene koje mi onda primenimo na naš prevod. A pošto do tada neko vreme nismo bili u dodiru s tekstom, ponovo ga čitamo da bismo ga doterali.

Kako vam koristi kompjuterska tehnologija?

Kompjuteri i dalje ne mogu zameniti ljude u prevođenju. Ali Jehovini svedoci su razvili neke programe koji nam umnogome olakšavaju posao. Jedna od kompjuterskih alatki je elektronski rečnik u koji ubacujemo reči i izraze koji nam znače pri radu. Imamo i program koji nam omogućava da pretražujemo naše publikacije i pronađemo kako je neki problematičan izraz ranije preveden.

Šta mislite o onome što radite?

Na naš rad gledamo kao na dar svim ljudima. Želimo da im se ono što pročitaju dopadne i da im koristi. Uzbudljiva je pomisao da članak u časopisu ili na našem veb-sajtu može delovati na čitaoca  i učiniti mu život boljim.

Trud koji ima trajnu vrednost

Širom sveta, na stotine miliona ljudi čita publikacije Jehovinih svedoka na svom jeziku. Mudri saveti u njihovoj literaturi i filmovima, kao i na veb-sajtu jw.org, zasnivaju se na Bibliji. U toj svetoj knjizi, Bog, čije je ime Jehova, kaže da želi da se ono što u njoj stoji razglasi „svim narodima i plemenima i jezicima“ (Otkrivenje 14:6). *

^ odl. 4 Tekstovi se pripremaju na engleskom.

^ odl. 25 Posetite www.jw.org da biste pronašli pisane, audio i video sadržaje na svom jeziku, kao i na stotinama drugih.