Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Iako se u svetu zabave okultizam i natprirodna bića predstavljaju kao nešto privlačno, moramo biti svesni opasnosti koje se tu kriju

 S NASLOVNE STRANE | ŠTA SE KRIJE IZA NATPRIRODNIH MOĆI?

Šta Biblija otkriva o okultizmu?

Šta Biblija otkriva o okultizmu?

MNOGI smatraju da su natprirodne moći i okultizam obična prevara ili plod mašte pisaca i scenarista, zbog čega ništa od toga ne uzimaju za ozbiljno. Međutim, Biblija kaže da su spiritizam i drugi oblici okultizma i te kako ozbiljna stvar. Na primer, u Ponovljenim zakonima 18:10-13 stoji: „Neka se kod tebe ne nađe niko ko [...] gata, ni koji se bavi magijom, ni koji proriče po znamenju, ni vračar, ni koji baca čini, ni koji priziva duhove, ni koji proriče budućnost, ni koji pita mrtve.“ Odmah zatim, objašnjava se i zašto: „Jer ko god tako nešto čini odvratan je Jehovi [...] Budi besprekoran pred Jehovom, svojim Bogom.“

Zbog čega Biblija tako oštro osuđuje okultizam?

POREKLO OKULTIZMA

Biblija otkriva da je Bog stvorio milione duhovnih bića, to jest anđela, mnogo pre nego što je stvorio zemlju (Jov 38:4, 7; Otkrivenje 5:11). Svakom od njih je dao slobodu da donosi odluke — da bira između dobra i zla. Neki od njih su izabrali da okrenu leđa Bogu i sišli su na zemlju. Zbog njih je tadašnji svet preplavilo nasilje (Postanak 6:2-5, 11; Judina 6).

Biblija kaže da su ti zli anđeli, to jest demoni, veoma moćni i da i danas navode ljude na pogrešan put (Otkrivenje 12:9). Primera radi, oni zloupotrebljavaju čovekovu prirodnu želju da sazna budućnost  (1. Samuilova 28:5, 7; 1. Timoteju 4:1).

Ponekad se čini da su natprirodne moći na strani dobra i da koriste čoveku (2. Korinćanima 11:14). Ali iza njih zapravo stoje zla duhovna bića koja samo zaslepljuju ljude, odvlačeći im pažnju od Boga (2. Korinćanima 4:4).

Zato zavirivanje u svet zlih duhovnih bića nije nimalo naivno. Kada su to shvatili neki koji su se bavili magijom u prvom veku, „sakupili su svoje knjige i spalili ih pred svima“, iako su bile veoma skupe (Dela apostolska 19:19).

„Na televiziji, u filmovima i knjigama, često su prikazane glamurozne i zavodljive veštice, zbog čega magija stiče sve veću popularnost među tinejdžerkama.“ (Galupova anketa sprovedena među mladima 2014)

Poput njih, i mnogi u savremeno doba su odlučili da se klone svega što ima veze sa okultizmom, uključujući i zabavu. Jedna devojka koja se zove Marija * je već sa 12 godina mogla da predvidi budućnost, pa čak i da nekome preti opasnost. Školskim drugovima je gledala u tarot karte i njena predviđanja su se ispunjavala. Zato ju je okultizam sve više privlačio.

Marija je mislila da joj je Bog dao taj dar da bi pomagala ljudima. Međutim, nešto ju je zbunjivalo. Ona kaže: „Gledajući u karte, mogla sam tačno da predvidim šta će se drugima desiti, ali ne i sebi, a toliko sam želela da znam svoju budućnost.“

Pošto na mnoga svoja pitanja nije imala odgovor, molila se Bogu. Jednom prilikom su je posetili Jehovini  svedoci i počela je s njima da proučava Bibliju. Tako je saznala da njena sposobnost da predvidi budućnost ne dolazi od Boga. Takođe je shvatila da svako ko želi da bude Božji prijatelj mora da se reši svega što je povezano sa okultizmom (1. Korinćanima 10:21). To je i učinila. Sada i drugima govori o onome što je saznala iz Biblije.

Dečko po imenu Majkl je u tinejdžerskim godinama postao strastveni čitač romana o izmišljenim bićima. On kaže: „Uživao sam u tome da se poistovetim s mladim junacima romana koji su istraživali čudesne svetove.“ Malo po malo, Majkl je prešao na romane koji su otvoreno govorili o magiji i satanističkim ritualima. „Radoznalost me je prosto terala da čitam knjige i gledam filmove s tom tematikom“, dodaje on.

Međutim, proučavajući Bibliju, shvatio je da mora da pazi šta čita. „Napravio sam spisak svih svojih stvari koje su imale veze sa okultizmom“, kaže Majkl. „Shvatio sam nešto jako važno. Biblija u 1. Korinćanima 10:31 kaže: ’Sve na Božju slavu činite.‘ Zato se sada, pre nego što nešto pročitam, pitam da li u toj knjizi ima nečega što je loše u Božjim očima. Ako ima, onda ne bi bilo na Božju slavu da je čitam.“

Biblija je s razlogom upoređena sa svetiljkom — ona nam rasvetljava pravu istinu o okultizmu (Psalam 119:105). Osim toga, ona nam otkriva da u budućnosti više neće biti zlih duhovnih bića. To će čovečanstvu doneti veliko olakšanje. Na primer, u Psalmu 37:10, 11 piše: „Još malo, i zloga više neće biti; pogledaćeš na mesto njegovo, a njega neće biti. A krotki će posedovati zemlju, i uživaće u izobilju mira.“

^ odl. 10 Imena u ovom članku su promenjena.