Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Svet u haosu – kako opstati?

Svet u haosu – kako opstati?

Da li vam se čini da ozbiljni problemi koji već godinama potresaju svet sada sve češće pogađaju i vas lično? Da li se suočavate s nečim od sledećeg:

  • oružanim sukobima

  • epidemijom

  • prirodnim katastrofama

  • siromaštvom

  • predrasudama

  • nasiljem i kriminalom

Kada ljudi dožive neku tragediju, normalno je da su šokirani i da se osećaju bespomoćno. Česta reakcija na traumatična iskustva je i emocionalna otupelost. Međutim, ako šok i emocionalna otupelost predugo traju, stvari mogu postati samo gore.

Usred ovog haosa morate odlučno delovati da biste zaštitili i sačuvali svoje voljene, svoje zdravlje, imovinu i unutrašnji mir.

Šta možete učiniti danas da bi vam bilo lakše sutra?