Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 VLAST KOJA ĆE DONETI REŠENJE PROBLEMA

„Miru neće biti kraja“

„Miru neće biti kraja“

Ujedinjene nacije zagovaraju ideju o „građanima sveta“ kako bi se unapredili međunarodna saradnja, poštovanje ljudskih prava i zaštita planete. Razlog? „Klimatske promene, organizovani kriminal, rastuće nejednakosti, nerešeni sukobi, masovna raseljavanja, svetski terorizam, zarazne bolesti i slični problemi“ ne poznaju granice, rekao je Maher Naser za časopis UN Chronicle.

Neki su otišli korak dalje i zagovaraju ideju o globalnoj vlasti. Među njima su italijanski filozof, pesnik i državnik Dante (1265–1321) i fizičar Albert Ajnštajn (1879–1955). Dante je verovao da u politički podeljenom svetu nije moguće ostvariti trajni mir. Citirajući Isusa Hrista, on je rekao da „kraljevstvo koje je u sebi razdeljeno propadne“ (Luka 11:17).

Ubrzo nakon Drugog svetskog rata, u kom su bačene dve atomske bombe, Albert Ajnštajn je uputio otvoreno pismo Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Napisao je: „Ujedinjene nacije moraju što pre reagovati kako bi stvorile neophodne uslove za međunarodnu bezbednost time što će položiti temelj globalnoj vlasti.“

Ali da li možemo biti sigurni da političari koji bi dobili tako veliku vlast s vremenom ne bi postali korumpirani, okrutni i samim tim nekompetentni da obavljaju svoj zadatak? Da li bi se i kod njih, kao i kod mnogih drugih ranije, pojavile takve negativne crte? Ta pitanja nas podsećaju na reči engleskog istoričara lorda Aktona: „Moć obično kvari ljude, a apsolutna moć apsolutno kvari.“

Da bi čovečanstvo uživalo u miru i slozi, mora biti ujedinjeno. Ali kako se to može postići? Da li je tako nešto realno? Biblija kaže da jeste, ali ne putem globalne vlasti koju sprovode političari koji se s vremenom mogu iskvariti. To će se ostvariti putem Božje vlasti. Osim toga, Bog će na taj način iskoristiti svoje pravo da vlada nad onim što je stvorio. Biblija taj oblik vladavine naziva Božjim Kraljevstvom (Luka 4:43).

„NEKA DOÐE KRALJEVSTVO TVOJE“

Isus Hrist je mislio na Božje Kraljevstvo kada je u molitvi Očenaš rekao: „Neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja [...] na zemlji“ (Matej 6:9, 10). Božje Kraljevstvo će omogućiti da se na zemlji vrši Božja volja, a ne volja sebičnih ljudi koji su željni moći.

Božje Kraljevstvo se takođe naziva i nebeskim kraljevstvom (Matej 5:3). Zašto? Iako će vladati nad zemljom, neće se nalaziti na zemlji nego na nebu. Razmislite šta to znači. Neće mu biti potrebna materijalna ili finansijska podrška. To će biti veliko olakšanje za ljude pod njegovom vlašću.

Kao što reč „kraljevstvo“ i ukazuje, Božje Kraljevstvo ima svog kralja. To je Isus Hrist i njega je postavio Bog. Biblija o Isusu kaže:

  • „Vlast mu je na plećima [...] Njegovoj silnoj vlasti i miru neće biti kraja.“ (Isaija 9:6, 7, Savremeni srpski prevod)

  • „Njemu je bila predata vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena  i jezici. Vlast je njegova vlast večna i nikada neće proći.“ (Danilo 7:14)

  • „Kraljevska vlast nad svetom sada pripada našem Gospodu [Bogu] i njegovom Hristu.“ (Otkrivenje 11:15)

Kada se bude ispunila Isusova molitva, Božja volja će se u potpunosti vršiti na zemlji. Pod Božjim Kraljevstvom svi ljudi će naučiti kako da brinu o planeti kako bi ponovo bila čista i puna života.

Iznad svega, Božje Kraljevstvo će svim svojim podanicima pružiti pravo obrazovanje. Svi će usvojiti isti sistem vrednosti. Neće biti nesloge ni podela. „Zlo se više neće činiti niti će se pustošiti [...] jer će zemlja biti puna znanja o Jehovi kao što je more puno vode“, piše u Isaiji 11:9.

Stanovnici naše planete biće miroljubivi građani sveta – upravo ono za šta se zalažu Ujedinjene nacije. „Uživaće u izobilju mira“, stoji u Psalmu 37:11. S vremenom će iz našeg rečnika nestati reči poput „kriminal“, „zagađenje“, „siromaštvo“ i „rat“. Ali kada će se to dogoditi? Kada će Božje Kraljevstvo zavladati? Kako će to učiniti? Kakvu dobrobit ono može doneti vama? Hajde da vidimo.