Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

KAKO BITI SREĆAN

Ljubav

Ljubav

LJUBAV JE OSNOVNA LJUDSKA POTREBA. Nijedan brak, porodica niti prijateljstvo ne mogu biti uspešni bez ljubavi. Jasno je da je ljubav neophodna za mentalno zdravlje i sreću. O kakvoj se ljubavi ovde radi?

Ovde nije reč o ljubavi između muškarca i žene, mada i ona ima svoje mesto u našem životu. Radi se o uzvišenijoj ljubavi. Kada čovek ima takvu ljubav prema drugima, iskreno mu je stalo do njih i njihovu dobrobit stavlja ispred svoje. Ovakva ljubav se temelji na načelima od Boga. Ona nije hladna i lišena osećanja.

Jedan prelep opis ljubavi glasi: „Ljubav je dugotrpljiva i dobra. Ljubav nije zavidna, ne hvali se, ne uzvisuje se, ne ponaša se nepristojno, ne gleda svoju korist, nije razdražljiva, ne pamti zlo. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve podnosi [...] svemu se nada, sve trpi. Ljubav nikada ne prestaje“ (1. Korinćanima 13:4-8).

Takva ljubav „nikada ne prestaje“ već s vremenom biva sve jača. Ona nas čini strpljivima, dobrima i spremnima da oprostimo i zato nas „savršeno povezuje“ (Kološanima 3:14). Međuljudski odnosi zasnovani na takvoj ljubavi donose ljudima sigurnost i sreću uprkos njihovoj nesavršenosti. Uzmimo za primer bračnu zajednicu.

„ONA SAVRŠENO POVEZUJE“

Isus Hrist nas je poučio važnim stvarima u vezi s brakom. Na primer, on je rekao: „’Zato će čovek ostaviti svog oca i svoju majku i prionuće uz svoju ženu, i njih dvoje biće jedno telo‘ [...] Dakle, što je Bog sastavio, čovek neka ne rastavlja“ (Matej 19:5, 6). Ove reči ističu najmanje dva važna načela.

„NJIH DVOJE BIĆE JEDNO TELO.“ Brak je najintimnija veza koja postoji među ljudima. Ljubav štiti tu vezu od neverstva — naime, da muž ili žena postanu „jedno telo“ s nekim ko nije njihov bračni drug (1. Korinćanima 6:16; Jevrejima 13:4). Neverstvo ruši poverenje i rastura brak. Za decu to može biti traumatično iskustvo zbog kog se mogu osećati nevoljeno, nesigurno, pa i ogorčeno.

„ŠTO JE BOG SASTAVIO.“ Brak je sveta zajednica. Parovi koji to uvažavaju, trude se da jačaju svoj brak. Kada se pojave problemi, oni ne traže način da ga okončaju. Njihova ljubav je jaka i postojana. Takva ljubav „sve podnosi“, u smislu što nam pomaže da prevaziđemo poteškoće kako bismo sačuvali mir i bračni sklad.

Kada se roditelji vole i požrtvovani su, deca prosto cvetaju. Devojka po imenu Džesika je rekla: „Moji otac i majka se iskreno vole i poštuju. Kada vidim kako se mama s poštovanjem ophodi prema tati, naročito pred nama decom, poželim da budem kao ona.“

Najizraženija osobina od svih koje Bog ima jeste ljubav. Biblija čak kaže da je sam Bog ljubav (1. Jovanova 4:8). Nije ni čudo što se Jehova opisuje kao srećan Bog (1. Timoteju 1:11). I mi smo srećni kada se trudimo da odražavamo osobine svog Stvoritelja, naročito ljubav. Zato ćemo biti srećni ako poslušamo sledeći savet: „Ugledajte [se] na Boga, kao njegova voljena deca, i živite u ljubavi“ (Efešanima 5:1, 2).