Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Mudra žena sluša svoju savest

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Abortus

Abortus

Svake godine bude abortirano više od 50 miliona fetusa — što je broj koji premašuje populaciju mnogih zemalja.

Lična stvar ili pitanje morala?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Mnoge žene se odlučuju za abortus iz raznih razloga — zbog loše finansijske situacije, problema u vezi, da bi se posvetile obrazovanju ili karijeri ili zbog toga što ne žele da budu samohrane majke. S druge strane, mnogi smatraju da je prekid trudnoće moralno pogrešan i da time žena krši odgovornost koja joj je poverena — da donese na svet novi život.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Bog život smatra svetim — naročito ljudski (Postanak 9:6; Psalam 36:9). To se odnosi i na život nerođenog deteta. Već samu matericu žene, mesto gde dete nastaje i raste, Bog je stvorio tako da bude sigurno mesto za razvitak deteta. „Zaklanjao si me u utrobi majke moje“, rekao je jedan biblijski pisac obraćajući se Bogu. Zatim je dodao: „Oči su tvoje videle dok sam zametak bio, u knjizi su tvojoj svi delovi njegovi bili zapisani“ (Psalam 139:13, 16).

Božje gledište o životu nerođenog deteta jasno je vidljivo i u zakonu koji je dao svom narodu, Izraelu. U njemu je bilo rečeno da čovek koji povredi trudnu ženu tako da ona pobaci zaslužuje smrtnu kaznu — trebalo je da ubica svojim životom plati za život deteta (Izlazak 21:22, 23). Naravno, sudije su prilikom presude uzimale u obzir motive i okolnosti u kojima se to dogodilo (Brojevi 35:22-24, 31).

Osim toga, Bog je ljudima dao savest da bi sami osetili šta je ispravno, a šta neispravno. Zato se žena koja sluša svoju savest, to jest svoj unutrašnji glas, i poštuje život nerođenog deteta, neće osećati uznemireno. * S druge strane, ženu koja zanemari svoju savest i počini abortus može mučiti strašan osećaj krivice (Rimljanima 2:14, 15). Istraživanja pokazuju da su žene koje su imale abortus sklonije anksioznosti i depresiji.

Šta ako trudnoća nije planirana i odgajanje deteta deluje zastrašujuće? Za one koji se trude da se drže Božjih moralnih merila čak i kada to nije lako, u Bibliji stoji sledeća garancija: „S onim ko je veran postupaš verno, i s besprekornim besprekorno“ (Psalam 18:25). U njoj još piše: „Jehova pravdu voli, i ne napušta one koji su mu verni“ (Psalam 37:28).

„O tome svedoči i njihova savest i u svojim mislima bivaju optuženi ili pak opravdani.“ (Rimljanima 2:15)

 Šta ako ste već imali abortus?

ŠTA NEKI KAŽU.

Rut, * jedna samohrana majka, kaže: „Već sam imala troje dece i mislila sam da neću moći da brinem i o četvrtom. Međutim, nakon abortusa sam imala osećaj da sam uradila nešto užasno.“ Da li je ova žena počinila neoprostiv greh?

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Isus Hrist, koji je uvek odražavao Božje gledište, rekao je sledeće: „Nisam došao da pozovem pravednike na pokajanje, nego grešnike“ (Luka 5:32). Ako se iskreno kajemo zbog nekog greha i molimo Boga da nam oprosti, on će to i učiniti, čak i ako se radi o ozbiljnom grehu (Isaija 1:18). U Psalmu 51:17 piše: „Srce slomljeno i skrhano, Bože, ti ne prezireš.“

Pored toga što će oprostiti grehe onima koji se kaju i mole ga za oproštaj, Bog će im dati i mir. U Filipljanima 4:6, 7 stoji: „Molitvom i usrdnim moljenjem sa zahvaljivanjem iznesite svoje molbe Bogu. I Božji mir koji prevazilazi svaki um čuvaće vaša srca i vaše misli.“ * Rut, čije smo reči malopre citirali, osetila je takav mir kada je počela da proučava Bibliju i izlila svoje srce Bogu u molitvi. Ona se uverila u to da Bog istinski oprašta (Psalam 130:4).

[Bog] ne postupa s nama po gresima našim, niti nam po prestupima našim vraća ono što zaslužujemo.“ (Psalam 103:10)

^ odl. 8 Abortus nije opravdan čak ni kada postoji sumnja da će doći do nekih komplikacija. Međutim, ukoliko tokom porođaja roditelji moraju da biraju između majčinog i detetovog života, tada odluka leži na njima. Takve situacije su sve ređe u razvijenim zemljama zahvaljujući sve većem napretku medicine.

^ odl. 12 Ime je promenjeno.

^ odl. 14 Božje obećanje o uskrsenju takođe može uliti mir. Videti rubriku „Pitanja čitalaca“ u Stražarskoj kuli od 15. aprila 2009, u kojoj se govori da li postoji mogućnost da će uskrsnuti bebe koje su umrle pre rođenja.