Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Šta znate o Jehovinim svedocima?

Šta znate o Jehovinim svedocima?

Možda ste nas videli dok razgovaramo o Bogu s drugima. Možda ste čitali o nama ili čuli nešto od drugih. Ali koliko zapravo znate o Jehovinim svedocima?

PROVERITE KOLIKO NAS POZNAJETE

Označite svaku izjavu sa tačno ili netačno.

TAČNO NETAČNO

 1. Jehovini svedoci su hrišćani.

 2. Jehovini svedoci su kreacionisti.

 3. Jehovini svedoci odbijaju lekarsku pomoć.

 4. Jehovini svedoci uvažavaju celo Sveto pismo.

 5. Jehovini svedoci koriste samo svoj prevod Svetog pisma.

 6. Jehovini svedoci su izmenili svoje Sveto pismo da bi odgovaralo njihovim verovanjima.

 7. Jehovini svedoci ne utiču pozitivno na društvo.

 8. Jehovini svedoci s omalovažavanjem gledaju na druge religije.

Odgovore potražite na narednim stranicama.

 1.  1. TAČNO. Trudimo se da tesno sledimo učenja i život Isusa Hrista (1. Petrova 2:21). Međutim, na mnoge načine se razlikujemo od drugih hrišćanskih religija. Primera radi, iz Svetog pisma smo saznali da je Isus Božji Sin, a ne deo Trojstva, to jest Svete Trojice (Marko 12:29). Ne verujemo da je duša besmrtna niti smo u Svetom pismu našli ikakvog osnova da verujemo da Bog muči ljude u paklu. Takođe ne mislimo da oni koji predvode u verskim aktivnostima treba da imaju titule i da se uzdižu iznad drugih (Propovednik 9:5; Jezekilj 18:4; Matej 23:8-10).

 2. 2. NETAČNO. Verujemo da je Bog sve stvorio, ali se ne slažemo s onima koji veruju u kreacionizam. Zašto? Zato što se mnoge kreacionističke ideje kose sa Svetim pismom. Primera radi, neki kreacionisti kažu da su šest dana stvaranja bili doslovni dani od po 24 časa. Ali „dan“ u Svetom pismu može označavati prilično dug period (Postanak 2:4; Psalam 90:4). Pored toga, neki kreacionisti veruju da je Zemlja stara svega nekoliko hiljada godina. Međutim, Sveto pismo ukazuje na to da su Zemlja i svemir postojali mnogo pre početka šest dana stvaranja (Postanak 1:1). 1

 3. 3. NETAČNO. Mi prihvatamo medicinsku negu. Zapravo, neki od nas su lekari, kao što je to bio i hrišćanin iz prvog veka po imenu Luka (Kološanima 4:14). Međutim, odbijamo svako lečenje koje se kosi s biblijskim načelima. Na primer, ne prihvatamo transfuziju krvi, jer Biblija zabranjuje unošenje krvi u telo (Dela apostolska 15:20, 28, 29).

  Pa ipak, tražimo najbolje lečenje za sebe i svoju porodicu. Zahvaljujući tome, tehnike za sprečavanje i smanjenje gubitka krvi, koje su primenjivane na pacijentima koji su Svedoci, sada se uveliko koriste i na drugim pacijentima. Zato u mnogim zemljama svaki pacijent može izabrati da ne primi transfuziju krvi, s kojom su povezane bolesti koje se prenose putem krvi, kao i imunološke reakcije i komplikacije usled neke ljudske greške.

 4. 4. TAČNO. Verujemo da je celo Sveto pismo „nadahnuto od Boga i korisno“ (2. Timoteju 3:16). Dakle, i Stari i Novi zavet, kako se najčešće nazivaju njegova dva dela. Međutim, mi na njih ukazujemo kao na hebrejski i grčki deo Svetog pisma. Na taj način, izbegavamo da pružimo utisak da je neki njegov deo zastareo ili da je nevažan.

 5.  5. NETAČNO. U izučavanju Svetog pisma koristimo mnoge prevode. Međutim, posebno cenimo prevod Novi svet, i to zbog korišćenja Božjeg imena, zbog tačnosti i jasnoće. Pogledajmo, na primer, upotrebu Božjeg imena, Jehova. U uvodu jednog biblijskog prevoda nalazi se spisak imena 79 osoba koje su na neki način učestvovale u prevodu. Pa ipak, u istoj Bibliji ne pojavljuje se ime njenog Autora — Jehove Boga! Za razliku od toga, prevod Novi svet na hiljade puta koristi Božje ime tamo gde je ono bilo u izvornom tekstu. 2

 6. 6. NETAČNO. Kada otkrijemo da se neko naše verovanje ne slaže u potpunosti s Biblijom, spremni smo da ga izmenimo. Mnogo pre nego što smo 1950. počeli da izdajemo prevod Svetog pisma Novi svet, koristili smo druge prevode i prema njima formirali svoja verovanja.

 7. 7. NETAČNO. Naše aktivnosti su društveno korisne. Mnogima smo pomogli da savladaju štetne navike, kao što su zloupotreba droge i alkohola. Naši časovi opismenjavanja pomogli su hiljadama širom sveta da nauče da čitaju i pišu. Takođe pružamo i humanitarnu pomoć kad dođe do neke prirodne katastrofe, i to kako onima koji su Svedoci, tako i onima koji to nisu. Pružamo im i emocionalnu i duhovnu pomoć koja im je tada veoma potrebna. 3

 8. 8. NETAČNO. Mi se držimo biblijskog načela „svakoga poštujte“, bez obzira u šta on veruje (1. Petrova 2:17). Na primer, u nekim zemljama nas ima na stotine hiljada, ali nikada ne vršimo pritisak na političare i zakonodavne vlasti da ograniče ili zabrane delovanje drugih religija. Takođe se ne zalažemo za donošenje zakona koji bi društvu nametali naša moralna i verska uverenja. Umesto toga, tolerantni smo prema drugima i cenimo kada su oni tolerantni prema nama (Matej 7:12).

U ovom članku se nalaze informacije s našeg sajta, jw.org. Više toga možete naći u delu O NAMA > UOBIČAJENA PITANJA.

^ 1. Zbog toga, za razliku od nekih kreacionista, ne odbacujemo priznata naučna istraživanja koja pokazuju da je Zemlja možda stara milijardama godina.

^ 2. Prevod Novi svet se po još nečemu izdvaja — besplatan je. Zbog toga ga milioni ljudi mogu čitati na svom jeziku. Sada je dostupan na oko 130 jezika. Možete ga čitati na sajtu www.jw.org.

^ 3. Deo svojih dobrovoljnih priloga odvajamo i za pomoć žrtvama prirodnih katastrofa (Dela apostolska 11:27-30). Pošto u tim humanitarnim akcijama učestvuju dobrovoljci, onda se sva novčana sredstva koriste za pružanje pomoći, a ne za administrativne troškove.