Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Nebo

Nebo

Postoje brojne pretpostavke i kontroverze o tome šta nebo predstavlja u religioznom pogledu. Pa ipak, ono što Biblija kaže o toj temi u velikoj meri se razlikuje od onog čemu su mnogi poučeni.

Šta je nebo?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Postoje razna tumačenja o tome šta je nebo i koja je njegova uloga. Na primer:

  • Mnogi koji se izjašnjavaju kao hrišćani složili bi se s onim što stoji u jednoj enciklopediji, gde se za nebo kaže da je ono „konačno odredište blagoslovenih koji umiru u Gospodu“ (New Catholic Encyclopedia).

  • Prema rečima rabina Bencona Kravica, judaizam se više usredsređuje na sadašnji život, nego na zagrobni. Ali taj rabin kaže da „duša na nebu doživljava najveće moguće zadovoljstvo — veći stepen prosvetljenosti i bliskosti s Bogom“. Međutim, Kravic priznaje da „iako se u judaizmu veruje u nebo, Tora o tome veoma malo govori“.

  • Hindusi i budisti veruju da nebo ima više duhovnih nivoa. To je privremena stanica nakon koje se osoba ili ponovo rađa ili dostiže nirvanu — stanje koje je uzvišenije od neba.

  • Neki odbacuju sve religiozne predstave o nebu i smatraju ih neozbiljnim fantazijama.

Postoje brojne pretpostavke o tome šta nebo predstavlja

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

U Bibliji, reč „nebo“ ima više značenja. Na primer:

  • U Postanku 1:20 opisuje se stvaranje ptica koje „lete nad zemljom po nebeskom svodu“. U ovom slučaju, „nebeski svod“ se odnosi na atmosferu, nebo koje se može videti.

  • U Isaiji 13:10 se pominju „nebeske zvezde“ i „njihova sazvežđa“ — ono što mi zovemo svemirom.

  • Biblija kaže da Bog prebiva na nebesima i da su „anđeli na nebu“ (1. Kraljevima 8:30; Matej 18:10). Vredi zapaziti da reči „nebesa“ i „nebo“ nisu samo metafore već označavaju stvarno mesto prebivanja. *

„Pogledaj s neba i vidi iz svog uzvišenog prebivališta, svetog i divnog.“ (Isaija 63:15)

 Da li svi dobri ljudi nakon smrti idu na nebo?

Biblija ne naučava da je zemlja samo naš privremeni dom u kom živimo dok nakon smrti ne odemo na nebo. Ona jasno pokazuje da Bog nikada nije želeo da ljudi umiru. Razmislite o sledećem:

  • Bog je prvom ljudskom paru rekao: „Rađajte se i množite se, napunite zemlju“ (Postanak 1:28). Zemlja je trebalo da bude trajan dom u kom bi ljudi večno živeli. Prvi čovek i žena bi umrli samo ako bi bili neposlušni Bogu. Nažalost, to se i dogodilo (Postanak 2:17; 3:6).

  • Posledica neposlušnosti prvog čoveka bila je smrt, i to ne samo za njega i njegovu ženu već i za njihovo potomstvo (Rimljanima 5:12). Da li to znači da za čovečanstvo nema nade?

  • Biblija kaže da „po njegovom [Božjem] obećanju očekujemo nova nebesa i novu zemlju“ * (2. Petrova 3:13). Putem svog Kraljevstva, Bog će obnoviti zemlju i „smrti više neće biti“ (Otkrivenje 21:3, 4). Da li se ovde govori o zemlji ili o nebu? Nešto čega „više neće biti“ moralo je prvo da postoji. Međutim, smrt nikada nije postojala na nebu. Zato je logično da ovaj stih govori o onome što će se dogoditi na zemlji, koja je oduvek trebalo da bude nastanjena ljudima i na kojoj želimo da živimo okruženi svojim voljenima. Biblija takođe otkriva da će mrtvi biti vraćeni u život i ponovo se sresti sa svojim najbližima (Jovan 5:28, 29).

Mnogim ljudima je veoma značilo kada su saznali šta Biblija govori o nebu. Na primer, jedan nekadašnji katolik po imenu Džordž kaže: „Biblijsko učenje o večnom životu na zemlji zaista je utešno. Takođe je logičnije nego verovanje u odlazak na nebo.“ *

„Nebesa — nebesa Jehovi pripadaju, a zemlju je dao sinovima ljudskim.“ (Psalam 115:16)

^ odl. 13 Naravno, Bog je duhovno, a ne fizičko biće (Jovan 4:24). Prema tome, mesto na kome on prebiva mora biti duhovno područje, koje nema veze s fizičkim svemirom.

^ odl. 19 Izraz „nova zemlja“ ne odnosi se na doslovnu novu planetu; u pitanju je simboličan izraz koji se odnosi na ljude koje će Bog nagraditi životom na zemlji (Psalam 66:4).

^ odl. 20 Biblija naučava da će pod Božjim Kraljevstvom samo 144 000 ljudi biti izabrano da na nebu vlada sa Isusom (1. Petrova 1:3, 4; Otkrivenje 14:1).