Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 IGRA SLUČAJA ILI DELO STVORITELJA?

Biljke vične matematici

Biljke vične matematici

POMOĆU složenog procesa fotosinteze, biljke koriste sunčevu energiju da bi stvarale hranu. Međutim, istraživanja nekih vrsta su pokazala da one imaju još jednu čudesnu sposobnost. Naime, mogu da „proračunaju“ optimalnu brzinu kojom troše hranu u toku noći.

Razmislite o sledećem: Tokom dana, biljke pretvaraju ugljen-dioksid iz vazduha i vodu u skrob i šećere. Preko noći, mnoge vrste troše skrob koji su proizvele u toku dana i tako ne umanjuju svoju produktivnost i rast. Pored toga, troše ga optimalnom brzinom — ni prebrzo, ni presporo — tako da do jutra, kada počinju proizvodnju novih zaliha, one potroše oko 95 posto postojećih.

Ova otkrića se temelje na eksperimentima vršenim na jednoj biljci iz porodice slačica (Arabidopsis thaliana). Naučnici su otkrili da ova biljka pažljivo „proračunava“ najbolju brzinu kojom tokom noći troši hranljive materije, i to bez obzira da li jutro stiže za 8, 12 ili 16 sati. Očigledno ona određuje optimalnu brzinu tako što raspodeljuje svoje zalihe skroba uzimajući u obzir koliko je vremena ostalo do jutra.

Kako biljke procenjuju svoje rezerve skroba? Kako mere vreme? Koji mehanizam im omogućava tako preciznu računicu? Dodatna istraživanja bi mogla rasvetliti ovu misteriju.

Do kakvog ste zaključka došli? Da li je sposobnost biljaka da „računaju“ nastala evolucijom ili je delo Stvoritelja?