Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Kraj sveta

Kraj sveta

„Svet prolazi i njegova želja“, stoji u 1. Jovanovoj 2:17. Na šta se odnosi „svet“? Kako i kada će proći?

Šta je „svet“ koji će proći?

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Pošto taj svet ima želje koje nisu po volji Bogu, očigledno to ne može biti naša planeta. Svet se odnosi na sve ljude koji odbacuju Boga i tako postaju njegovi neprijatelji (Jakovljeva 4:4). Oni će biti „kažnjeni večnom propašću“ (2. Solunjanima 1:7-9). S druge strane, oni koji iz poslušnosti Isusu Hristu nisu „deo sveta“ mogu se nadati večnom životu (Jovan 15:19).

U 1. Jovanovoj 2:17 se zaključuje: „Onaj ko vrši Božju volju ostaje zauvek.“ Dakle, živeće večno ovde na zemlji, kao što pokazuje Psalam 37:29: „Pravednici će posedovati zemlju, i zauvek će na njoj živeti.“

„Nemojte voleti ni svet, ni ono što je u svetu. Ako neko voli svet, u njemu nema ljubavi prema Ocu.“ (1. Jovanova 2:15)

Kako će svet doći svom kraju?

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Kraj će doći u dve glavne faze. Kao prvo, Bog će uništiti svu krivu religiju, koja je predstavljena bludnicom po imenu „Vavilon Veliki“ (Otkrivenje 17:1-5; 18:8). Ona govori da je odana Bogu, ali je u savezu s političkim vođama. Pa ipak, upravo će se oni okrenuti protiv nje. „Oni će zamrzeti bludnicu i opustošiće je i ogoliti. I poješće njeno meso [bogatstvo] i spaliće je vatrom“ (Otkrivenje 17:16).

Kao drugo, Bog će se pozabaviti političkim vođama — „kraljevima celog sveta“. Oni će, zajedno sa svim ostalim zlim ljudima, biti uništeni u ratu „koji će se dogoditi na veliki dan Boga Svemoćnog“, a zove se i Armagedon (Otkrivenje 16:14, 16).

„Tražite Jehovu, svi krotki na zemlji [...] Tražite pravednost, tražite krotost, i verovatno ćete biti zaštićeni u dan gneva Jehovinog!“ (Sofonija 2:3)

 Kada će svet doći svom kraju?

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Kraj će doći kada ljudima širom sveta u dovoljnoj meri bude objavljena vest o Božjem Kraljevstvu — vladavini koja će zameniti sve ljudske vlasti (Danilo 7:13, 14). Isus Hrist je o tome rekao: „Ova dobra vest o kraljevstvu propovedaće se po celom svetu za svedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj“ (Matej 24:14). To delo propovedanja, koje je odraz Božje pravde i milosti, deo je „znaka“ koji ima više obeležja i ukazuje na vreme kraja. Na primer, obuhvata ratove, glad i bolesti (Matej 24:3; Luka 21:10, 11).

Osim što je prorekla svetske događaje, Biblija je takođe opisala ljudsko društvo „u poslednjim danima“. Ona kaže: „Nastaće naročito teška vremena. Jer ljudi će biti sebični, pohlepni za novcem [...] neposlušni roditeljima [...] neobuzdani, okrutni, bez ljubavi prema dobroti [...] koji više vole užitke nego Boga“ (2. Timoteju 3:1-5). *

Sadašnji zli svet uskoro će doći svom kraju (1. Jovanova 2:17)

Svi ti uslovi u svetu obeležavaju period koji je počeo 1914, negde kad i Prvi svetski rat. Osim toga, počev od te godine, Božje Kraljevstvo se objavljuje po celom svetu, a Jehovinim svedocima je čast što su poznati po tom delu. Zapravo, njihov glavni časopis zove se Stražarska kula — glasnik Jehovinog Kraljevstva.

„Bdite, dakle, jer ne znate ni dan ni čas.“ (Matej 25:13)

^ odl. 14 Više informacija može se naći u 9. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci. Dostupna je i na veb-sajtu www.jw.org.