Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE | RAD

Rad

Rad

Iako je Biblija drevna knjiga, njena načela su neprolazna. Ono što u njoj stoji o radu korisno je i danas, kao i u vreme kada je pisana.

Koji je ispravan stav prema radu?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Da bi se preživelo u takmičarski nastrojenom poslovnom svetu, posao mora doći ispred svega. Zbog takvog stava, neki su postali toliko obuzeti poslom da su zanemarili porodicu i zdravlje.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Biblija ističe uravnotežen stav prema radu. U njoj se hvali marljivost, a osuđuje lenjost (Poslovice 6:6-11; 13:4). U isto vreme, ona ne podstiče ljude da postanu radoholičari. Umesto toga, govori o prednosti uživanja u razumnim periodima razonode. U Propovedniku 4:6 se kaže: „Bolja je jedna šaka počinka nego dve šake truda i trčanja za vetrom.“ Prema tome, ne treba toliko da se zaokupimo poslom da zanemarimo porodicu i zdravlje. Nema nikakve koristi od iscrpljivanja.

„Nema za čoveka ništa bolje nego da jede i da pije i da mu duša uživa u dobru od truda njegovog.“ (Propovednik 2:24)

 Da li je važno kojim se poslom bavite?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Dobra plata znači dobar posao. Takav način razmišljanja, zajedno sa željom za lakom zaradom, navela je neke da se upuste u nepoštene, pa čak i nezakonite poslove.

S druge strane, ima i onih koji se vode filozofijom ’sledi svoje snove‘ i ’radi ono što voliš‘ i zato prihvataju samo one poslove koji ih neprestano nadahnjuju. Ukoliko posao koji rade nije njihov „životni san“ ili kod njih ne izaziva skok adrenalina, smatraju ga dosadnim. Zato imaju negativan stav i rade taman toliko da se provuku. Možda će čak odbiti i dobre poslove jer smatraju da su im ispod časti.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Biblija ne odobrava nepoštene poslove niti one koji na bilo koji način štete drugima (Levitska 19:11, 13; Rimljanima 13:10). Pošten posao koristi svima, pa i samom radniku koji tako ’čuva čistu savest‘ (1. Petrova 3:16).

U Bibliji se takođe kaže da rad služi plemenitoj svrsi — da zaradimo za život i izdržavamo porodicu — a ne samo tome da nas ispuni. Iako je svakako lepo kad uživamo u svom poslu, to nije naš prvenstveni cilj.

„Moj tata ima puno obaveza. Osim što ide na posao, ima odgovornosti u skupštini Jehovinih svedoka, kojoj pripadamo. Međutim, on ima dobre radne navike. Kad završi sve što je neophodno, još uvek ima vremena za mene, moju sestru i mamu. On uvek ima šta da radi, ali sve drži u ravnoteži.“ (Alana)

Tačno je da nas inflacija i rast cena mogu navesti da se brinemo kako ćemo sastaviti kraj s krajem. Pa ipak, Biblija podstiče na uravnotežen stav: „Kad imamo hranu, odeću i zaklon, budimo zadovoljni time“ (1. Timoteju 6:8). Ove reči ne znače da treba da budemo askete. Ali važno je da budemo realni u vezi s onim što možemo sebi da priuštimo (Luka 12:15).

ŠTA MOŽETE UČINITI.

Budite marljivi. Zanimajte se za svoj posao. Potrudite se da postanete vešti u njemu, čak i ako ga smatrate neuglednim ili mislite da niste rođeni za njega. Marljiv rad vodi do osećanja zadovoljstva zbog postignutih rezultata. Uz to, time što postajete veštiji zapravo možete postati i zadovoljniji poslom koji obavljate.

U isto vreme, budite uravnoteženi. Povremeno priuštite sebi odmor i razonodu. Obično u tome još više uživamo nakon napornog rada. Osim toga, kada možemo materijalno da zbrinemo svoje potrebe, gradimo osećanje lične vrednosti i stičemo poštovanje drugih i svoje porodice (2. Solunjanima 3:12).

Ne brinite se i ne govorite: ’Šta ćemo jesti?‘ ili ’Šta ćemo piti?‘ ili ’Šta ćemo obući?‘ [...] Vaš nebeski Otac zna da vam je sve to potrebno.“ (Matej 6:31, 32)