Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Preljuba

Preljuba

Uprkos tome što se bračna vernost svuda smatra vrlinom, preljuba i dalje razara mnoge porodice.

Šta je preljuba?

ŠTA LJUDI KAŽU.

U nekim kulturama se na vanbračne polne odnose ne gleda kao na nešto loše, posebno kada se radi o muškarcima. Osim toga, neki na brak ne gledaju kao na trajnu zajednicu.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

U Bibliji se pod preljubom u suštini podrazumevaju polni odnosi u koje svojevoljno stupaju osoba koja je u braku, bilo da je muškarac ili žena, i neko ko nije njen bračni drug (Jov 24:15; Poslovice 30:20). U Božjim očima, preljuba je nešto odvratno. U drevnom Izraelu, kazna za takav postupak bila je smrt (Levitska 18:20, 22, 29). Isus je poučavao svoje sledbenike da se klone preljube (Matej 5:27, 28; Luka 18:18-20).

ZAŠTO JE VAŽNO ZNATI ODGOVOR.

Preljubnici krše svečano obećanje koje su dali svom bračnom drugu na venčanju. To je takođe greh protiv Boga (Postanak 39:7-9). Preljuba na okrutan način razdvaja decu od roditelja. Osim toga, Biblija upozorava da će „Bog suditi [...] preljubnicima“ (Jevrejima 13:4).

„Brak neka bude častan kod svih i bračna postelja neka bude neokaljana.“ (Jevrejima 13:4)

 Da li preljuba znači kraj bračne zajednice?

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Biblija dopušta da osoba okonča brak zbog neverstva bračnog druga (Matej 19:9). To znači da nakon preljube, nedužni bračni drug ima pravo da odluči hoće li ostati u braku ili će zatražiti razvod. To je lična odluka (Galatima 6:5).

S druge strane, brak je u Božjim očima sveta, doživotna veza (1. Korinćanima 7:39). Bog mrzi kada osoba traži razvod iz nekog beznačajnog razloga, na primer zato što nije zadovoljna bračnim drugom. Prema tome, odluku o razvodu ne treba doneti olako (Malahija 2:16; Matej 19:3-6).

„Svako ko se razvede od svoje žene, osim zbog bluda, navodi je na preljubu.“ (Matej 5:32)

Da li je preljuba neoprostiv greh?

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Ne. Biblija kaže da Bog ukazuje milosrđe onima koji se pokaju i prestanu da čine grehe, što uključuje i preljubu (Dela apostolska 3:19; Galatima 5:19-21). U Bibliji se čak govori o ljudima koji su bili preljubnici, ali su se promenili i kasnije postali Božji prijatelji (1. Korinćanima 6:9-11).

Bog je takvo milosrđe pokazao i Davidu, kralju drevnog Izraela. David je počinio preljubu sa ženom jednog od svojih vojnika (2. Samuilova 11:2-4). Biblija jasno kaže da je ’ono što je David učinio bilo zlo‘ u Božjim očima (2. Samuilova 11:27). Nakon ukora koji je primio, David se pokajao i Bog mu je oprostio. Pa ipak, morao je da snosi posledice svojih postupaka (2. Samuilova 12:13, 14). Mudri kralj Solomon je kasnije posvedočio da je onaj „ko učini preljubu [...] bezuman“ (Poslovice 6:32).

ŠTA SE OD NAS OČEKUJE.

Ako ste počinili preljubu, tražite oproštaj i od Boga i od svog bračnog druga (Psalam 51:1-5). Naučite da mrzite preljubu kao što je Bog mrzi (Psalam 97:10). Budite odlučni da izbegavate pornografiju, seksualne fantazije, flertovanje ili bilo šta drugo što bi moglo u vama da probudi strast prema nekome s kim niste u braku (Matej 5:27, 28; Jakovljeva 1:14, 15).

Ukoliko je vaš supružnik počinio preljubu, budite uvereni da Bog razume kako se osećate (Malahija 2:13, 14). Tražite od Boga utehu i vođstvo i on će vas podupreti (Psalam 55:22). Ako odlučite da oprostite neverstvo i da se ne razvedete, i vi i vaš supružnik ćete morati naporno da radite da biste ponovo izgradili svoj brak (Efešanima 4:32).

„Jehova je oprostio tvoj greh“, rekao je prorok Natan Davidu koji se pokajao zbog preljube. (2. Samuilova 12:13)