Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

POGLED U SVET

Azija

Azija

Azija je najnaseljeniji kontinent. Samo u Kini i Indiji živi više od trećine svetskog stanovništva. S kojim se preprekama azijske zemlje suočavaju dok nastoje da svojim stanovnicima omoguće odgovarajuće obrazovanje i zaštitu?

Obrazovanje štiti decu

Deca koju roditelji u ranom uzrastu ne pouče o polnim odnosima nalaze se u mnogo većoj opasnosti da budu zlostavljana, navode kineski pravni stručnjaci. Tužioci u Kini su u periodu od 2010. do 2013. podigli oko 8 000 tužbi zbog seksualnog zlostavljanja dece. Deca su „ranjiva i laka meta“, kaže jedan profesor prava s Pekinškog pedagoškog univerziteta. „Obrazovanje je preko potrebno da bi se sprečili seksualni napadi.

ŠTA KAŽE BIBLIJA: Mudri roditelji poučavaju decu kako da se zaštite od „čoveka koji govori izopačene stvari“ (Poslovice 2:1, 10-12).

Stopa smrtnosti nakon tajfuna

Prema jednom istraživanju, u godini koja je usledila nakon tajfuna na Filipinima, prosečan broj umrlih devojčica do dve godine bio je oko 15 puta veći od broja poginulih tokom samog tajfuna. Mogući uzroci su nezaposlenost nakon tajfuna, troškovi obnavljanja kuća i način na koji se porodice brinu o ishrani i zdravlju devojčica.

ŠTA KAŽE BIBLIJA: „Zar ne treba da podelite svoj hleb s gladnima i da u svoju kuću uvedete nevoljnike i beskućnike? I ako vidite čoveka golog, zar ne treba da ga obučete?“ (Isaija 58:7).

Samoubistva među ostarelima u Južnoj Koreji

Tokom 2011, više od četvrtine samoubistava u Južnoj Koreji počinile su osobe starije od 65 godina. Neki istraživači za to krive promenu u stavu prema brizi o ostarelima, kao i ekonomske faktore — skoro 50 posto starih u ovoj zemlji živi u relativnom siromaštvu. Trenutno manje od polovine Korejaca misli da deca treba da se brinu o ostarelim roditeljima.

ŠTA KAŽE BIBLIJA: „Poštuj svog oca i svoju majku“ (Efešanima 6:2).