Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

IGRA SLUČAJA ILI DELO STVORITELJA?

Svetleći organ jedne lignje

Svetleći organ jedne lignje

HAVAJSKA lignja je stvorenje koje lovi noću. Pritom ona emituje svetlost ne da bi bila viđena, već da bi postala „nevidljiva“, to jest da bi se stopila sa svetlošću noćnog neba. U tome joj pomaže jedna bakterija koja živi u njoj i proizvodi svetlost. Ovo partnerstvo krije tajnu koja može biti korisna i za nas ljude, ali na jednom potpuno drugačijem području. Reč je o našem zdravlju.

Razmislite o sledećem: Havajska lignja živi u bistrim priobalnim vodama Havaja. Noću bi mesečina i svetlost zvezda otkrivale njenu siluetu, pa bi ona postala lak plen grabljivicama s dna mora. Međutim, ova lignja sa svoje donje strane emituje svetlost koja oponaša svetlost noćnog neba — i to po jačini i talasnoj dužini. Zato ona postaje „nevidljiva“ — nema siluete, nema senke. Njena tajna leži u svetlećem organu u kom žive bioluminiscentne bakterije koje proizvode tačno onoliko svetlosti koliko je potrebno da bi kamuflirale svog „domaćina“.

Moguće je da ove bakterije pomažu lignjama i u regulisanju navika spavanja. Taj detalj je zanimljiv za naučnike, budući da veza između bakterija i cirkadijalnog ritma, to jest bioloških procesa koji se ponavljaju u ciklusima od 24 časa, izgleda ne postoji samo kod lignji. Na primer, poznato je da i kod sisara jedna vrsta bakterija, koja učestvuje u varenju, može biti povezana s pomenutim ritmom. Poremećaji ovog ritma dovode se u vezu s nastankom depresije, dijabetesa, gojaznosti i poremećaja sna. Zbog toga, istraživanja simbioze bakterija i ove lignje mogu pružiti korisne informacije koje se mogu upotrebiti za poboljšanje zdravlja ljudi.

Do kakvog ste zaključka došli? Da li je svetleći organ havajske lignje nastao evolucijom ili je delo Stvoritelja?