Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

GLEDIŠTE BIBLIJE

Nasilje

Nasilje

Istorija čovečanstva je puna nasilja. Hoće li uvek biti tako?

Kako Bog gleda na nasilje?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Mnoge osobe, čak i one religiozne, veruju da je nasilje opravdana reakcija na provokaciju. Milioni smatraju da je gledanje nasilja prihvatljiva zabava.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Nedaleko od grada Mosula, u severnom Iraku, leže ruševine nekada velikog grada — Ninive, prestonice drevne Asirije. Dok je ona još bila metropola u svom punom sjaju, Biblija je prorekla da će je Bog „u pustoš pretvoriti“ (Sofonija 2:13). „Načiniću od tebe strašan prizor“, rekao je Bog. Zašto? Niniva je bila ’krvoločni grad‘ (Naum 1:1; 3:1, 6). U Psalmu 5:6 stoji: „Čovek koji krv proliva [...] mrzak je Jehovi.“ Kao što ruševine Ninive potvrđuju, Bog je postupio u skladu sa svojim rečima.

Začetnik nasilja je neprijatelj Boga i ljudi — Satana Ðavo, koga je Isus Hrist nazvao ubicom (Jovan 8:44). Nadalje, „ceo svet je u vlasti Zloga“ i zato se njegove osobine vide u opšteprihvaćenim stavovima o nasilju i u opsednutošću nasilnom zabavom (1. Jovanova 5:19). Da bismo udovoljili Bogu, moramo razvijati mržnju prema nasilju i ljubav prema onome što on voli. * Da li je to moguće?

„Onoga ko voli nasilje, silno mrzi duša njegova [Jehovina].(Psalam 11:5)

Mogu li se nasilni ljudi promeniti?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Nasilje je neizbrisivi deo ljudske prirode.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

„Odbacite sve ovo: srdžbu, gnev, zloću, pogrdan govor, a prostačke reči neka ne izlaze iz vaših usta.“ Takođe kaže: „Svucite staru ličnost i njena dela, i obucite novu ličnost“ (Kološanima 3:8-10). Da li Bog od nas očekuje previše? Ne. Ljudi mogu da se promene. * Kako?

Prvi korak je dobro upoznati Boga (Kološanima 3:10). Kada osoba dobrog srca uvidi koliko su osobine i merila našeg Stvoritelja lepi, ona biva privučena njemu i želi da mu ugodi (1. Jovanova 5:3).

Drugi korak se odnosi na naš izbor društva. „Ne druži se s onim ko je sklon gnevu, i ne idi s čovekom koji se lako ljuti, da se ne bi navikao na puteve njegove i postavio zamku duši svojoj“ (Poslovice 22:24, 25).

Treći korak se odnosi na ispravno gledište o nasilju. U pitanju je ozbiljna slabost koja odražava nedostatak samokontrole. S druge strane, oni koji su miroljubivi poseduju unutrašnju snagu. „Ko je spor na gnev bolji je od silnog čoveka“, kaže se u Poslovicama 16:32.

„Težite za mirom sa svima.“ (Jevrejima 12:14)

Hoće li nasilje ikada prestati?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Nasilja je uvek bilo i uvek će ga biti.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

„Još malo, i zloga više neće biti [...] A krotki će posedovati zemlju, i uživaće u izobilju mira“ (Psalam 37:10, 11). Da bi zaštitio miroljubive i krotke, Bog će zbrisati one koji vole nasilje kao što je to učinio s drevnom Ninivom. Nasilje nikada više neće narušavati mir na zemlji! (Psalam 72:7).

„Krotki [...] će naslediti zemlju“ (Matej 5:5)

Prema tome, sada treba težiti dobrom odnosu s Bogom i biti miroljubiv. U 2. Petrovoj 3:9 piše: „Jehova [...] je strpljiv s vama jer ne želi da iko propadne, već da svi dođu do pokajanja.“

„Oni će prekovati svoje mačeve u raonike i svoja koplja u srpove.“ (Isaija 2:4)

^ odl. 7 Bog je dozvolio drevnom Izraelu da vodi ratove kako bi odbranio svoje teritorije (2. Letopisa 20:15, 17). Pa ipak, to se promenilo kada je Bog ukinuo svoj savez sa Izraelcima i uspostavio hrišćansku skupštinu.

^ odl. 11 Primeri ljudi koji su se promenili mogu se naći u rubrici „Biblija menja živote“, koja izlazi u Stražarskoj kuli.