Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | ŠTA SE DESILO SA DISCIPLINOM?

Disciplina koja će uroditi plodom

Disciplina koja će uroditi plodom

RODITELJSTVO je bez sumnje veoma zahtevno. Ali mnogo je teže ako se ne primenjuje odgovarajuća disciplina. Zbog čega? Zbog toga što bez discipline (1) deca postaju raspuštena, što iscrpljuje roditelje i (2) ne dobijaju jasno vođstvo, a to ih samo zbunjuje.

S druge strane, uravnotežena disciplina, koja se pruža s ljubavlju, može oblikovati dečji um i karakter. Ona takođe pomaže deci da se osećaju zaštićeno dok izrastaju u zrele, odgovorne osobe. Ali gde se mogu naći dobri saveti o disciplinovanju dece?

Vrednost biblijskih načela

Izdavači ovog časopisa, Jehovini svedoci, veruju da je Sveto pismo, to jest Biblija, kao što i samo kaže, „korisno za poučavanje, za ukoravanje, za popravljanje, za vaspitavanje“ (2. Timoteju 3:16). Ono je daleko više od priručnika za roditelje. U njemu se nalaze načela koja su praktična za porodični život. Pogledajte neke primere.

BIBLIJA KAŽE: „Ludost je privezana detetu za srce“ (Poslovice 22:15).

Iako se ponekad oduševimo kako deca mogu biti pametna i dobra, ona su ipak sklona tome da čine ludosti. Zato je deci potrebna disciplina (Poslovice 13:24). Prihvatanje te činjenice pomoći će vam da ispunite ulogu roditelja.

BIBLIJA KAŽE: „Ne uskraćuj opomene [„disciplinu“, fusnota] detetu“ (Poslovice 23:13).

Ne treba da se plašite da će vašoj deci uravnotežena disciplina naškoditi ili da će vam zbog nje zamerati kada odrastu. Kada disciplinujete decu s ljubavlju, ona će naučiti da ponizno prihvate ispravku — što će im koristiti čak i kao odraslim ljudima (Jevrejima 12:11).

 BIBLIJA KAŽE: „Šta čovek poseje, to će i požnjeti“ (Galatima 6:7).

Sasvim je normalno da roditelji žele da zaštite svoju decu. Međutim, i tu je potrebna ravnoteža. Detetu ne činite uslugu ako ga spasavate od posledica njegovih grešaka ili ako ga branite kada vam nastavnik ili druga odrasla osoba s pravom skrene pažnju na njegovo loše ponašanje. Bolje je da u tim osobama vidite saveznike. Tako ćete naučiti svoje dete da poštuje autoritet i vas (Kološanima 3:20).

BIBLIJA KAŽE: „Dete raspušteno majku svoju sramoti“ (Poslovice 29:15).

Budite puni ljubavi, dosledni i razumni

Iako roditelji nikada ne treba da budu grubi, ne treba ni da idu u drugu krajnost, naime, da budu previše popustljivi. „Deca popustljivih roditelja ne uviđaju činjenicu da u porodici treba da se slušaju stariji“, kaže se u knjizi The Price of Privilege. Ako vi niste autoritet, dete će verovatno preuzeti kormilo u svoje ruke. Sasvim sigurno će donositi loše odluke, koje će i njemu — i vama — naneti bol (Poslovice 17:25; 29:21).

BIBLIJA KAŽE: ’Čovek će prionuti uz svoju ženu, i njih dvoje biće jedno telo‘ (Matej 19:5).

Prema Bibliji, muškarac i žena treba da budu venčani pre nego što su deca začeta, kao i da ostanu zajedno nakon što decu odrastu i odu (Matej 19:5, 6). Drugim rečima, vi ste najpre bračni drug, a zatim roditelj. Međutim, ako te uloge zamene mesta, vaše dete može početi da „misli o sebi više nego što treba da misli“ (Rimljanima 12:3). U porodicama u kojima se sve vrti oko deteta često dolazi do slabljenja veze između supružnika.

Korisni saveti

Kada disciplinujete decu, činite to u skladu sa sledećim načelima.

Budite puni ljubavi. „Ne razdražujte svoju decu, da ne postanu malodušna“ (Kološanima 3:21).

Budite dosledni. „Kad kažete: ’Da‘, neka to znači ’da‘, a kad kažete: ’Ne‘, neka to znači ’ne‘“ (Matej 5:37).

Budite razumni. „Kazniću te koliko treba“ (Jeremija 30:11). *

^ odl. 21 Više informacija možete naći na veb-sajtu jw.org. Idite na BIBLIJSKA UČENJA > BRAČNI PAROVI I RODITELJI, gde se nalaze članci poput: „Disciplinovanje dece“, „Šta kad dete dobije napad besa“ i „Kako disciplinovati tinejdžera“.