Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 GLEDIŠTE BIBLIJE

Životinje

Životinje

Na ovaj ili onaj način, životinje utiču na život maltene svih nas. Da li je važno kako se ophodimo prema njima?

Kako se treba ophoditi prema životinjama?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Neki veruju da čovek može da sa životinjama radi šta hoće. Drugi misle da sa životinjama treba da se postupa kao i s ljudima.

  • Jedan istaknuti borac za prava životinja rekao je da životinje imaju „osnovno pravo da ne budu samo sredstvo ili trgovačka roba“. Zatim je dodao da ljudi moraju prestati da na životinje gledaju kao na svojinu.

  • Milijarderka Liona Helmsli, po mišljenju mnogih, otišla je u krajnost. Ona je svom psu ostavila fond od 9 600 000 evra, a u testamentu naložila da se njegovi posmrtni ostaci sahrane pored njenih.

Kako bi se po vašem mišljenju trebalo ophoditi prema životinjama?

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Izvor života, Jehova Bog, rekao je ljudima: „Vladajte nad morskim ribama i stvorenjima koja lete po nebu i nad svim stvorenjima što se miču po zemlji“ (Postanak 1:28). Logično je zaključiti da su za Boga ljudi iznad životinja.

Tom zaključku ide u prilog i ono što je rečeno pre tih reči. Naime, da je „Bog stvorio čoveka po svojoj slici, stvorio ga je po Božjoj slici — stvorio je muškarca i ženu“ (Postanak 1:27).

Pošto su ljudi stvoreni „po Božjoj slici“, na jedinstven način mogu da ispoljavaju njegove osobine poput mudrosti, pravde i ljubavi. Takođe su im urođene moralne vrednosti i duhovnost. Životinje ne mogu biti poput ljudi jer nisu stvorene „po Božjoj slici“. One su u podređenom položaju i zato se prema njima ne možemo ponašati na isti način kao i prema ljudima.

Da li to znači da ljudi mogu da ih zlostavljaju? Nikako!

„Šest dana radi svoj posao, a sedmog ga dana ostavi, da se tvoj bik i tvoj magarac odmore.“ (Izlazak 23:12)

 Da li je pogrešno ubiti životinju?

ŠTA LJUDI KAŽU.

Neki lovci i ribolovci na ubijanje životinja gledaju samo kao na sport. Oni uživaju u samom hvatanju plena. Drugi bi se složili s onim što je napisao ruski pisac, Lav Tolstoj, naime da je ubijanje i jedenje životinja „jednostavno nemoralno“.

ŠTA BIBLIJA KAŽE.

Bog dozvoljava ubijanje životinja da bi se zaštitio nečiji život ili da bi se napravila odeća (Izlazak 21:28; Marko 1:6). Biblija takođe kaže da se životinje mogu ubijati zbog hrane. „Sve životinje što se miču i što žive neka vam služe za hranu“, piše u Postanku 9:3. Čak je i Isus pomogao svojim učenicima da ulove ribu koju su kasnije pojeli (Jovan 21:4-13).

Međutim, Biblija takođe kaže da „onoga ko voli nasilje, silno mrzi duša njegova [Božja]“ (Psalam 11:5). Prema tome, možemo razumeti da Bog ne želi da povređujemo ili ubijamo životinje iz zadovoljstva ili zbog sporta.

Biblija pokazuje da Bog ceni život životinja.

  • Dok je stvarao, „Bog je načinio divlje životinje zemaljske po njihovim vrstama, stoku po njenim vrstama i sve druge životinje što se miču na zemlji po njihovim vrstama. I Bog je video da je to dobro“ (Postanak 1:25).

  • U Bibliji se za Jehovu kaže: „On životinjama hranu daje“ (Psalam 147:9). Bog je osmislio globalni ekosistem koji životinjama obezbeđuje zaklon i dovoljno hrane.

  • Kralj drevnog Izraela, David, rekao je u molitvi: „Ti Jehova spasavaš i čoveka i životinju“ (Psalam 36:6). Na primer, tokom Potopa, Jehova je uništio zle, a sačuvao osmoro ljudi i mnoge vrste životinja (Postanak 6:19).

Jasno je da je Jehovi stalo do životinja, koje je on stvorio, i da očekuje da se ljudi ophode prema njima s poštovanjem.

„Pravednik se brine za dušu životinje svoje.“ (Poslovice 12:10)